Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB201 Tarım Makinaları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Modern bir tarımsal üretimin gereği olan makina kullanımı ve mekanizasyon sistemlerinin önemi vurgulanacaktır. Bu amaçla, tarımsal faaliyetlerde kullanılan her türlü alet, ekipman, makina ve mekanizasyon sistemleri hakkında genel bilgiler verilip, bunların temel prensipleri öğrencilere aktarılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdoğan E., 2005. Tarım Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1548 Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak işleme alet ve makinaları, gübreleme makinaları, ekim-dikim bakım alet ve makinaları, hasat-harman makinaları, su çıkarma makinaları, termik motorlar, traktörler, bitki koruma makinaları ve genel mekanizasyon sistemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgiler, tarımda makinalaşma, tarımsal mekanizasyon seviyesi, tarım makinalarında iş verimi 1.pptx
2 Motorlar, diesel ve benzinli motorlar, motor işletme karakteristikleri, elektrik motorları Uygulama 2-İÇTEN YANMALI MOTORLAR 22.12.2019.pptx
3 Traktörler, traktörde kuvvet ve güç analizi Uygulama 3 traktör 1.pptx
4 Traktörün yapı üniteleri, Traktörlerin işletme özellikleri Uygulama 4traktör 2.pptx
5 Toprak işleme makinaları, pulluklar, kültüvatör, freze Uygulama 5 top işl 1.pptx
6 Tırmık, merdane, tarla sürgüleri Uygulama 6 top işl 2.pptx
7 Toprak işleme makinaları ile ilgili problemler
8 Ekim makinaları 7 ekim 1.pptx
9 Dikim makinaları, gübreleme makinaları 9 ekim3.pptx
10 Tarımsal savaş makinaları Uygulama 12 bitki koruma.pptx
11 Bitki bakım makinaları 8 ekim 2.pptx
12 Sulama makinaları Uygulama 11sulama.pptx
13 Hasat harman makinaları, biçerdöverler, meyve ve sebze hasat makinaları Uygulama 13 hasat.pptx
14 Yükleme ve taşım araçları 3 traktör 1.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1378133 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri tarım makinaları ile ilgili mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme
2 1362670 Tarım makinaları ile ilgili sistemleri, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama
3 1379042 Tarım makineleri tasarımı ve Tarım makineleri işletmeciliği konularında yeterince alt yapıya sahip olma
4 1389223 Tarımsal mekaizasyon sistemleri için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin kullanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 4 3 2 4 3 2
2 4 5 5 4 4 5 3 3 2 4 4 2
3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 3 3
4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek