Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Zootekni bölümü dışındaki öğrencilere Tarımsal üretim içerisinde hayvancılığın yeri ve önemi, sürdürülebilir tarımda hayvancılığın önemi, hayvanların türlere göre dağılım, ekonomik üretimi yapılan bazı hayvan türlerinin yetiştirme ve beslenmelerine dönük genel bilgilerin öğrenilmesi, hayvansal ürünlerin önemi, hayvanlarda üreme, ıslah ve çevreye etkilerin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi AYDIN ALTOP

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertuğrul, M. (Editör), 1997. Hayvan Yetiştirme. Baran Ofset, Ankara Düzgüneş, O., Eliçin, A., 1986. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:978, Ankara Besleme ve Yetiştirme konularındaki diğer yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya ve Türkiye'de hayvancılığın durumu, hayvansal ürünler ve önemi 1-hafta AEÜ GENEL ZOOTEKNİ.ppt
2 Hayvanlarda üreme 3-4.hafta AEÜ GENEL ZOOTEKNİ Ureme.ppt
3 Hayvanlarda verim arttırma çalışmaları, çevre ve genotipin iyileştirilmesi 2.hafta.ppt
4 Sığır yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler 5.hafta AEÜ GENEL ZOOTEKNİ sığır yetistiriciliği.pdf
5 Süt ve kırmızı etin önemi 5.hafta AEÜ GENEL ZOOTEKNİ sığır yetistiriciliği.pdf
6 Koyun yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler 12. ha.ppt
7 Keçi yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler 13. hafta AEÜ Genel Zootekni Keçi Yetiştiriciliği.ppt
8 Uygulama (sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği)
9 Tavuk yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler Video[2].mp4
10 Ara sınavı
11 Tavuk eti üretimi En çok yumurtlayan tavuk cinsleri.mp4
12 Yumurta üretimi Video[1].mp4
13 Uygulama (tavukçuluk ve diğer kanatlılar)
14 Arı ve ipekböceği yetiştiriciliği arı sunu 1.ppt
15 Hayvan sağlığı ve hijyen

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134888 Hayvansal üretimin tarım içerisindeki yerini öğrenir, hayvansal ürünler hakkında bilgi sahibi olur
2 1119310 Hayvanlarda üreme, besleme ve verim artırma konularında genel bilgiler öğrenir
3 1142291 Değişik hayvan türlerinin ekonomik üretimleri, çevre ile etkileşimleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkılarını öğrenir
4 1143361 Öğrendiği bilgilerden hareketle tarımsal işletmelerde ekonomik üretim yapmanın yollarını araştırma imkanı bulur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1
2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1
3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
4 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek