Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

tarımsal araştırmaları yürütebilmek için gerekli bilimsel yöntemleri öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hatice Bozoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülümser, A., Bozoğlu, H. Pekşen, E. (2016) Araştırma deneme4 Metotları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma, deneme nedir, araştırma tipleri, Denemelerin planlanması: Tesadüf Parselleri deneme deseni: uygulanma şartları ve örnek çözümü, çoklu karşılaştırma testleri (LSD ve DUNCAN ). Tesadüf Blokları deneme deseni; özellikleri, örnek çözümü. Latin Kare deneme deseni; özellikleri, örnek çözümü. Faktöriyel Düzenlemeler ve örnek çözümü. Bölünmüş Parseller deneme deseni: özellikleri, örnek çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Denemelerin planlanması ve genel tanımlar
2 Varyans analizi ve varsayımları ve varyansların homojenliği testleri
3 Tesadüf parselleri deneme planı
4 Tesadüf parselleri örnek çözümü
5 Çoklu Karşılaştırma Testleri; LSD, Duncan
6 Tesadüf Blokları Deneme Planı
7 Tesadüf Bloklarında örnek çözümü
8 Latin Kare Deneme Planı
9 Latin Kare Deneme deseninde örnek çözümü
10 Ara Sınav Haftası
11 Faktöriyel Deneme Tertipleri
12 Faktöriyel Deneme Tertipleri
13 Örnek problem çözümü
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109230 tarla denemelerini planlar
2 1109231 Denemeden elde ettiği verilerin analizini yapar
3 1109232 Analiz sonuçlarını yorumlayıp öneriler üretir
4 1109233 sonuçların toplanıp özetlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasını öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.