Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB201 Tarla Tarımına Giriş 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Tarla tarımının kapsamı ve tarla tarımında yetiştiriciliği yapılan bitkiler konusunda temel bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye kavratılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kevseroğlu, K., 1999. Tarla tarımı-1. OMÜ, Bafra Meslek Yüksekokulu. Ders Notu No:1 Kurt, O., 2002. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. OMÜ, Ziraat Fak., Ders Kitabı No:44 Baydar, H., Tarla Bitkilerine Giriş http://ziraat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkilerine-giris- 16112012.pdf. Ceylan, A., 1994. Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir. Geçit,H.H. ve ark. Tarla Bitkileri (Düzeltilmiş İkinci Cilt). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1588,Ders Kitabı:540 Ankara, 2011. Genç, İ., Tükel, T., Sağlamtimur, T., 1988. Tarla Tarımı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana. Kara, K. 2001. Tarla Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:191. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum Gençtan, T., 1999. Tarla Tarımı. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ. Sencar, Ö., Gökmen, S., Yıldırım, A., Kandemir, N., 1994. Tarla Bitkileri Üretimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinin yetiştirilecek tarla bitkileri ve çeşit seçimindeki etkisi, toprak ve toprak hazırlığının tarla bitkileri yetiştiriciliğindeki önemi, tarla tarımı sistemleri, münavebe, yabancı ot, hastalık ve zararlılar ile hasat ve harmanın işlemleri, tahıllar, endüstri bitkileri, yemeklik dane baklagiller ve çayır mera yem bitkileri hakkında genel bilgilerin verilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 5 4 20
16 Alan Gezisi 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarla tarımının tanımı, tarla bitkilerinin sınıflandırılması Görsel materyaller, tarla bitkileri ile ilgili videoların izlenmesi 1.pdf
2 Tarla tarımı sistemleri, çevresel faktörler ve tarla bitkileri yetiştiriciliğine etkisi Görsel materyaller, tarla bitkileri ile ilgili videoların izlenmesi
3 Toprak ve tarla bitkileri üretiminde toprak işleme Toprak sürüm aletleri ile ilgili uygulamalar 3.pdf
4 Ekim ve nadas uygulamaları Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve makinaların öğrencilere gösterilmesi 4.pdf
5 Tohumluk ve bitkisel üretimdeki önemi Tohum çimlendirme ve tohumun kısımları ile ilgili uygulamalar
6 Tarla bitkilerinde münavebe ve yeşil gübreleme Öğrencilerin kandilerine verilen tarla bitkileri tohumlarının tarlaya ekimi 6.pdf
7 Tarla bitkilerinde hastalık ve zararlılar ile mücadele, tarla bitkilerinde hasat ve harman Tarlada ekilen tohumlarda çimlenmenin izlenmesi 7.pdf
8 Ara sınav
9 Tahıllar ve morfolojik özellikleri Ekimi yapılmış olan tarla bitkilerinin tarladaki gelişim gözlemlerinin yapılması 9.pdf
10 Tahıllar ve morfolojik özellikleri Laboratuvar uygulamaları, tarladaki bitkilerin izlenmesi 10.pdf
11 Endüstri bitkileri ve morfolojik özellikleri Laboratuvar uygulamaları, tarladaki bitkilerin izlenmesi 11.pdf
12 Endüstri bitkileri ve morfolojik özellikleri Laboratuvar uygulamaları, tarladaki bitkilerin izlenmesi 12.pdf
13 Çayır mera yembitkileri Laboratuvar uygulamaları, tarladaki bitkilerin izlenmesi 13.pdf
14 Yemeklik tane baklagiller Laboratuvar uygulamaları, tarladaki bitkilerin izlenmesi 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371873 Tarla tarımının anlamını ve kapsamını, öğrenecektir.
2 1368184 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde en temel kaynak olan toprağın özelliklerini ve yetiştiricilik için hazırlanmasını öğrenir
3 1379080 Tarla bitkilerinde sulama, yabancı ot kontrolü, münavebe, hastalık ve zararlılar ile mücadele, hasat ve harman hakkında bilgi sahibi olur.
4 1397445 Tarla tarımı kapsamında yetiştirilen bitkilerin sınıflandırılmasını ve bu bitkilerin yetiştirilmesinde uygulanan tarla tarımı sistemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 4 5 3 5 4 3
2 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3
3 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3
4 4 5 4 5 3 5 5 3 2 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek