Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Ülke ekonomisinde ve tarımında bahçe bitkilerinin konumunu öğretmek. Bahçe Bitkileri içerisine giren meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanıtmak ve yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ağaoğlu, Y. S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araş., ve Geliş. Vakfı Yayınları No: 4. Ankara. 369s. 2. Bahçe Bitkileri Ders notları ve PPT sunuları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
7 Laboratuvar 8 2 16
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
17 Alan Çalışması 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe bitkilerinin çalışma konuları. Ders_1_Bahçe Bitkilerinin Çalışma Konuları.pdf
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi. Ders_2_ Bahçe Bitkilerinin ekonomik önemi.pdf
3 Bahçe bitkilerinin botanik, pomolojik ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması. Ders_3_ Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması.pdf
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçeğin yapısı, tozlanma ve döllenme, partenokarpi ve apomiksiz. Ders_4_ Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Özellikleri.pdf
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri. Ders_5_Bahçe_Ekolojik istekler.pdf
6 Bahçe bitkilerinde periyodisite. Bahçe bitkilerinde dinlenme. Meyve tutumu ve dökümler. Ders_6_ Periyodisite, dinlenme dökümler.pdf
7 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, generatif çoğaltma. Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(aşı). Ders_7_ Bahçe Çoğaltma (Kalem ve Göz Aşı).pdf
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(çelik, daldırma, doku kültürü). Ders_8_ Çelik, Daldırma ve doku kültürü ile çoğaltma.pdf
9 Meyve bahçesi tesisi (yer, tür, çeşit ve anaç seçimi, tozlayıcı çeşit seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi). Ders_9_ Meyve bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
10 Ara Sınav
11 Bağ tesisi (yer, çeşit ve anaç seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi). Sebze bahçesi tesisi (açıkta ve örtüaltı sebzeciliği). Ders_11_ Bağ ve Sebze bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
12 Bağ ve meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, budama ve terbiye, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele). Ders_12_ Bağ ve Meyve - Yıllık bakım işlemleri.pdf
13 Sebze bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, fide yetiştirme, ekim-dikim, sulama , gübreleme, terbiye ve budama, hastalık ve zararlılarla mücadele). Ders_13_ Sebze Bahçelerinde Yıllık bakım işlemleri.pdf
14 Bahçe ürünlerinin hasadı, ambalajlanması, muhafazası ve pazara hazırlanması. Ders_14_ Bahçe B. Hasat ve Pazarlama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138008 Bahçe bitkilerinin çalışma konularını ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
2 1128906 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir.
3 1122722 Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir.
4 1123791 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yıllık bakım işlerini öğrenir.
5 1148751 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat sonrası işlemleri öğrenir.
6 1139691 Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasını ve bahçe tesisini öğrenir.
7 1170323 Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 5 3 4 3 4 4 3 5
2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5
3 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 4
4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4
5 5 3 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4
6 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3
7 5 4 3 4 4 4 5 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek