Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Tarımsal ürünlerde ekonomik kayıplara neden olan zararlı , hastalık ve yabancı otların incelenmesini kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Berna TUNALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel derleme

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım alanlarında zararlı olan hastalık, yabancı ot ve zararlıların araştırılması incelenmesi ve bunlarla ilgili mücadele yöntemlerini kapsar. Mekanik, kültürel,fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri hakkında bilgi verir. Ayrıca tarımda kimyasal mücadelenin yeri ve önemi hakkında bilgi verir. Zararlıların biyolojisi hakkında bilgi sahibi olunur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 35 1
4 Quiz 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 14 1 14
2 Final Sınavı 14 1 14
5 Derse Katılım 8 4 32
7 Laboratuvar 4 1 4
8 Rehberli Problem Çözümü 2 8 16
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki koruma nedir, çalışma konuları nelerdir
2 Tarımsal zararlılar nelerdir, genel özellikeri
3 Böceklerin genel özellikleri,Böceklerin fizyoloji, ekoloji ve morfolojileri
4 Tarımsal ürünlerde zarar yapan böcek takımlarıOrthoptera, Homoptera,Hemiptera, Coleoptera, Tysanoptera)
5 Tarımsal ürünlerde zarar yapan böcek takımları (Lepidoptera, Diptera, Hymenopteraptera)
6 Tarımsal ürünlerde zarar yapan akarlar ve nematodlar
7 Tarımsal ürünlerde zarar yapan zararlılar ile mücadele: Kültürel, fiziksel savaş, biyolojik, biyoteknik savaş, kimyasal,entegre savaş
8 ara sınav
9 Tarım ürünlerindeki hastalıklar ve etmenlerinin genel özellikleri, belirtileri Bitki Koruma ders sunumu.pdf
10 Hastalığa sebep olan funguslar ve genel özellikleri Bitki Koruma ders sunumu.pdf
11 Tarım ürünlerinde hastalık yapan bakterilr ve mücadeleleri Bitki Koruma ders sunumu.pdf
12 Tarım ürünlerinde hastalık yapan virüsler ve mücadeleleri Bitki Koruma ders sunumu.pdf
13 Yabancı otlar ve mücadeleri Bitki Koruma ders sunumu.pdf
14 Hastalık etmenleri ile mücadele Bitki Koruma ders sunumu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214241 Tarımsal ürünlerdeki hastalık,zararlı ve yabancı otların tanımlanmasını sağlar.
2 1131278 Zararlılarla mücadelede doğru yaklaşımların edinilmesini sağlar.
3 1138293 Hastalık ve yabancı otlarda mücadele metotlarının bilinmesini sağlar.
4 1209432 Zararlıların biyolojilerinin anlaşılmasını sağlar.
5 1209543 Mücadele yöntemlerinin açıklanmasını sağlar.
6 1210254 Zararlı , hastalık ve yabancı otların rapor edilmesini sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.