Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersi amacı toprak biliminin önemi, toprağın tanımı ve genel yapısı, toprak ve yerküre arasındaki ilişkiler, toprağın oluşumu, toprak oluşumunda etkili çevresel faktörler ve oluşum süreçleri, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın kullanım alanlarının öğretilmesi hakkında bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, M., Kılıç, Ş., 2010. Toprak Bilimi. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 66, Ankara, Turkey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprağın tanımı, toprak oluşumu, toprağın fiziksel özellikleri, toprağın kimyasal özellikleri, toprağın biyolojik özellikleri, gübreler, toprak erozyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 67 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 35
7 Laboratuvar 14 2 35
29 Bireysel Çalışma 14 1 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Toprağın tanımlaması, Toprağın genel yapısı + + 1-Toprak_Bilgisi_(Giriş-Toprağın Tanımlanması-Toprağın Genel Yapısı).pdf
2 Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri + + 2-Toprak_Bilgisi (Toprak Ana Materyali-Toprakların İnorganik ve Organik Materyalleri).pdf
3 Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma + + 3-Toprak_Bilgisi (Toprakların Oluşumunu Etkileyen Faktörler-Fiziksel ve Kimyasal Ayrışma).pdf
4 Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler + + 4-Toprak_Bilgisi (Toprakların Sınıflandırılması-Sınıflandırmada Kullanılan Sistemler).pdf
5 Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü + + 5. Toprak Bilgisi (Toprağın Fiziksel Özellikleri-Toprak Tekstürü-Toprak Strüktürü).pdf
6 Toprak rengi, Toprak Sıcaklığı + + 6. Toprak Bilgisi (Toprak Rengi-Toprak Sıcaklığı).pdf
7 Toprak suyu, toprak suyunun hareketi + + 7. Toprak Bilgisi (Toprak Suyu-Toprak Suyunun Hareketi).pdf
8 Toprakların kimyasal özellikleri: Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi + + 8. Toprak Bilgisi (Toprakların Kimyasal Özellikleri-Kolloidal Fraksiyonlar-Katyon Değişimi).pdf
9 Ara sınav + + 9. Toprak Bilgisi_Arasınav.pdf
10 Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkisi + + 10. Toprak Bilgisi (Toprak Reaksiyonu ve Bitki Besleme İlişkisi).pdf
11 Topraklarda bitki besin elementleri , bitkilerin besin elementi gereksinimleri + + 11.Toprak_Bilgisi (Topraklarda Bitki Besin Elementleri-Bitkilerin Besin Elementi Eksiklikleri).pdf
12 Bitki besin elementleri, Gübreler ve gübreleme + + 12.Toprak_Bilgisi (Bitki Besin Elementleri-Gbreler ve Gübreleme).pdf
13 Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler + + 13. Toprak Bilgisi (Toprakların Biyolojik Özellikleri-Toprak Organik Maddesi ve Etkileyen Faktörler).pdf
14 Toprak erozyonu ve kontrolü + + 14.Toprak_Bilgisi (Toprak Erozyonu ve Kontrolü).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1439855 Öğrenciler toprak bilimi hakkında temel ve güncel konuları tanımlarlar.
2 1439877 Öğrenciler toprak bilimi hakkındaki problemlerin nedenlerini açıklarlar.
3 1440035 Öğrenciler tarımsal kullanımlar için toprak özelliklerinin uygunluğunu yorumlarlar.
4 1440339 Öğrenciler toprakların uzun süreli kullanımları için yönetim uygulamaları planlarlar.
5 1440699 Öğrenciler topraklar için gübreler önerirler.
6 1440954 Öğrenciler bitkilerdeki besin elementi eksikliklerini tanımlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek