Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP204 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Toprakların verimliliğini etkileyen faktörleri, toprak verimliliğini belirleme metotlarını, bitkilerin besin maddesi ihtiyaçlarını, besin maddelerinin bitkilerde fizyolojik rollerini, noksanlık simptomlarını ve toprak ve bitki besin maddesi analizlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan HORUZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kacar, B. ve Katkat, V. 2006. Bitki Besleme. Nobel Yayın Loué, A., 1986. Les oligo-éléments en agriculture. Agri-Nathan International. Paris Aktaş, M. ve Ateş, M., 2005. Bitkilerde Beslenme bozuklukları (Nedenleri ve tanınmaları). Nurol Matbaacılık A.Ş., Elinç, F., 2007. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ziraat Fakültesi, Ders Kitap no: 57, Samsun Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492. Kacar, B. ve Katkat, V. 2006. Bitki Besleme. Nobel Yayın Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Crops. Academic Press, London Kacar, B. ve Katkat, V. 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş A.Ş. Bursa Aktaş, M. 1994. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1361, Ders Kitabı: 395. Zabunoğlu, S. ve Karaçal, İ. 1992. Gübreler ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1279, Ders Kitabı: 365. Mengel, K. ve Kirkby, E.A. 1987. Principles of Plant Nutrition. IPI, Bern, Switzerlan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1.Bitki besin maddeleri, bitki bileşimi, bitkilerde besin maddesi noksanlık sebepleri 2.Ürün kanunları (azalan verim kanunu, minimum kanunu), bitki gelişim faktörleriyle ürün arasındaki ilişkileri ifade eden denklemler, 3.Bitki gelişimini etkileyen faktörler, İklim, topoğrafya, toprak derinliği, tekstür, strüktür, hacim ağırlığ, toprak reaksiyonu-tamponluk verimlilik ilişkisi, asitlik verimlilik ilişkisi ve kireçleme, toprak tuzluluğu ve alkaliliği verimlilik ilişkisi, toprak kolloidleri, kil kolloidlerinde katyon ve anyon adsorpsiyonu, organik madde, toprak canlıları, toprak suyu, toprak havalanması, toprak sıcaklığı, toprak sıkışıklığı, toprak profili, nadas verimlilik ilişkileri 4.KDK, baz doygunluğu verimlilik ilişkisi, 5.Toprakta besin maddesi fraksiyonları ve alınabilirlilikleri, toprakta besin maddelerinin yarayışlılığını etkileyen olaylar 6.Bitkilerin yaprak yoluyla beslenmesi, topraksız yetiştiricilikte bitki besleme ve besin çözeltileri 7.Toprak verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler (mikrobiyolojik yöntem, mitscherlich, neaubaur, tarla, saksı denemeleri, bitki analizleri, kimyasal toprak ekstraksiyon yöntemleri, uygun yöntemlerin taşıması gerekli özellikler) 8.Bitkilerin besin ve su alımı (pasif ve aktif alım, iyon pompaları kuramı, iyon alımı ve rizosfer pH’sı, bitkilerde besin ve su alımını etkileyen faktörler) 9.Toprak ve bitki örneklerinin alınması ve analize hazırlanması, toprakta pH, tuz, kireç ihtiyacı, kireç ve organik madde tayinleri 10.Bitkide azotun fizyolojik rolü ve noksanlık simptomlarının teşhisi, azotlu gübreler, toprakların total azot ve nitrat azotu durumu, azot mineralizasyonu, biyolojik azot fiksasyonu, toprakta ve bitkide total azot tayini ve değerlendirilmesi, 11.Fosfor, potas ve verimlilik ilişkisi, bitkide fosfor ve potasın fizyolojik rolü, noksanlık simptomları ve fosforlu potaslı gübreler, toprakta ve bitkide yarayışlı fosforve potas tayini, si 12.Kalsiyum, mağnezyum ve kükürt’ün bitki beslemede fizyolojik rolü, noksanlık simptomları, Ca, Mg ve S’lü gübreler, toprakta ve bitkide yarayışlı Ca, Mg ve S tayini ve değerlendirilmesi 13.Demir, çinko, mangan bakır ve bor verimlilik, bitkide Fe, Zn, Mn, Cu ve B’un fizyolojik rolü ve noksanlık simptomları, toprakta ve bitkide yarayışlı Fe, Zn, Mn, Cu ve B tayinleri,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki besin maddeleri, bitki bileşimi, bitkilerde besin maddesi noksanlık sebepleri 1. Hafta-Bitki besin maddeleri, bitki bileşimi, bitkilerde besin maddesi noksanlık sebepleri.docx
2 Ürün kanunları (azalan verim kanunu, minimum kanunu), bitki gelişim faktörleriyle ürün arasındaki ilişkileri ifade eden denklemler, 2. Hafta-Ürün kanunları (azalan verim kanunu, minimum kanunu), bitki gelişim faktörleriyle ürün arasındaki ilişkileri ifade eden denklemler,.docx
3 Bitki gelişimini etkileyen faktörler, İklim, topoğrafya, toprak derinliği, tekstür, strüktür, hacim ağırlığ, toprak reaksiyonu-tamponluk verimlilik ilişkisi, asitlik verimlilik ilişkisi ve kireçleme, toprak tuzluluğu ve alkaliliği verimlilik ilişkisi, toprak kolloidleri, kil kolloidlerinde katyon ve anyon adsorpsiyonu, organik madde, toprak canlıları, toprak suyu, toprak havalanması, toprak sıcaklığı, toprak sıkışıklığı, toprak profili, nadas verimlilik ilişkileri 3. Hafta-Bitki gelişimini etkileyen faktörler.docx
4 KDK, baz doygunluğu verimlilik ilişkisi, 4. Hafta-KDK, baz doygunluğu verimlilik ilişkisi.docx
5 Toprakta besin maddesi fraksiyonları ve alınabilirlilikleri, toprakta besin maddelerinin yarayışlılığını etkileyen olaylar 5. Hafta-Toprakta besin maddesi fraksiyonları ve alınabilirlilikleri, toprakta besin maddelerinin yarayışlılığını etkileyen olaylar.docx
6 Bitkilerin yaprak yoluyla beslenmesi, topraksız yetiştiricilikte bitki besleme ve besin çözeltileri 6. Hafta-Bitkilerin yaprak yoluyla beslenmesi, topraksız yetiştiricilikte bitki besleme ve besin çözeltileri.docx
7 Toprak verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler (mikrobiyolojik yöntem, mitscherlich, neaubaur, tarla, saksı denemeleri, bitki analizleri, kimyasal toprak ekstraksiyon yöntemleri, uygun yöntemlerin taşıması gerekli özellikler) 7. Hafta-Toprak verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler.docx
8 Bitkilerin besin ve su alımı (pasif ve aktif alım, iyon pompaları kuramı, iyon alımı ve rizosfer pH’sı, bitkilerde besin ve su alımını etkileyen faktörler) 8. Hafta-Bitkilerin besin ve su alımı.docx
9 ARA SINAV 9. Hafta-Ara Sınav.docx
10 Toprak ve bitki örneklerinin alınması ve analize hazırlanması, toprakta pH, tuz, kireç ihtiyacı, kireç ve organik madde tayinleri 10. Hafta-Toprak ve bitki örneklerinin alınması ve analize hazırlanması.docx
11 Bitkide azotun fizyolojik rolü ve noksanlık simptomlarının teşhisi, azotlu gübreler, toprakların total azot ve nitrat azotu durumu, azot mineralizasyonu, biyolojik azot fiksasyonu, toprakta ve bitkide total azot tayini ve değerlendirilmesi 11. Hafta-Bitkide azotun fizyolojik rolü ve noksanlık simptomlarının teşhisi,.docx
12 Fosfor, potas ve verimlilik ilişkisi, bitkide fosfor ve potasın fizyolojik rolü, noksanlık simptomları ve fosforlu potaslı gübreler, toprakta ve bitkide yarayışlı fosforve potas tayini, 12. Hafta-Fosfor, potas ve verimlilik ilişkisi.docx
13 Kalsiyum, mağnezyum ve kükürt’ün bitki beslemede fizyolojik rolü, noksanlık simptomları, Ca, Mg ve S’lü gübreler, toprakta ve bitkide yarayışlı Ca, Mg ve S tayini ve değerlendirilmesi 13. Hafta-Kalsiyum, mağnezyum ve kükürt’ün bitki beslemede fizyolojik rolü.docx
14 Kalsiyum, mağnezyum ve kükürt’ün bitki beslemede fizyolojik rolü, noksanlık simptomları, Ca, Mg ve S’lü gübreler, toprakta ve bitkide yarayışlı Ca, Mg ve S tayini ve değerlendirilmesi 14. Hafta-Mikro element ve verimlilik ilişkileri.docx
15 Demir, çinko, mangan bakır ve bor verimlilik, bitkide Fe, Zn, Mn, Cu ve B’un fizyolojik rolü ve noksanlık simptomları, toprakta ve bitkide yarayışlı Fe, Zn, Mn, Cu ve B tayinleri,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
19675 1131035 Toprakta besin elementlerinin noksanlık sebeplerini bilir
20576 1131152 Bitkilerin besin ihtiyaçlarını bilir
20824 1134419 Topraksız yetiştiricilikte bitki beslemeyi bilir
23006 1120841 Verimliliği etkileyen toprak özelliklerini, verimliliğin artırılması metotlarını bilir.
32406 1134713 Toprakta bazı verimlilik analizlerini yapabilir ve yorumlayabilir
32408 1138826 Bitki besin maddelerinin rollerini ve önemini bilir
32873 1164820 Toprak verimliliğini belirleme metotlarını bilir
34063 1155386 Bitkilerde besin elementlerin noksan ve fazla olduğu toprak şartlarını bilir ve gerekli tedbirleri alabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.