Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS204 Sulama ve Drenaj 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Boru sistemlerin Akışkanlar ve özellikle suyun hareketlerinin fizik kuralları içinde saptanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Derslere devam önemlidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sulama, Yetkin Güngör, Zeki Erözel, 2004. Ankara Drenaj ve Arazi Islahı, Vedat Oğuzer, 1995, Adana. Drenaj ve Arazi Islahı, Yetkin Güngör ve A.Zeki Erözel, 1994, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sulama ve drenaj işlemlerinin çalışma prensiplerinin kavratılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 5 5
9 Problem Çözümü 4 5 20
14 Gözlem 4 1 4
22 Proje Hazırlama 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve kapsamının gözden geçirilmesi
2 Sulama tanımı ve önemi
3 Toprakta suyun hareketi
4 Toprak bitki su ilişkileri
5 Toprak bitki su ilişkileri
6 Toprak bitki su ilişkileri
7 Bitki Su Tüketimi
8 Bitki Su tüketimi
9 Su gereksiniminin saptanması
10 Su gereksiniminin saptanması
11 Örnek projelemeler
12 Örnek Projelemeler
13 Sulama Yöntemleri
14 Proje değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288856 Sulamanın bitkiler için önemini bilir. Sulama planlaması yapabilir.
2 1138916 Sulama prensiplerini bilir
3 1123598 Drenajın toprak ve bitkiye etkilerini bilir ve gereken önlemleri alır.
4 1128907 Sulama ve drenaj uygulamalarını planlayabilir, arazide işletebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 2 3 1 3 1 1 2 3
2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2
3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3
4 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek