Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT202 Genetik 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Genetik biliminin temel konuları hakkında Lisans öğrencilerini bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jones, R. N. ve A. Karp., 1986. Introducing Genetics. John Murray Ltd. Yüce, S., Bilgin G. ve İ. Demir. 2010. Genetik. Nobel yayın No: 1589 Okumuş, A. 2005. Genetik. OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları. Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genetiğe giriş Genetiğin Temel Terminolojisi Genetiğin Tarihçesi ve Gelişimi Hücre Döngüsü Hücre Bölünmesi Kromozomlar DNA yapı ve fonksiyonu RNA yapısı ve fonksiyonu DNA Replikasyonu, Transkripsiyon ve Translasyon Gen ifadesinin düzenlenmesi Popülasyon genetiği Kantitatif genetik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 2 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 15 30
2 Final Sınavı 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiğe giriş Konu 1.ppt
2 Genetiğin Temel Terminolojisi konu 2.ppt
3 Genetiğin Tarihçesi ve Gelişimi konu 3.ppt
4 Hücre Döngüsü konu 4.ppt
5 Hücre Bölünmesi konu 5.ppt
6 Kromozomlar Konu 1.ppt
Konu 6.ppt
7 DNA yapı ve fonksiyonu konu 7.ppt
8 RNA yapısı ve fonksiyonu Konu 8.ppt
9 DNA Replikasyonu, Transkripsiyon ve Translasyon Konu 9.ppt
10 Arasınav KONU 10.ppt
11 Gen ifadesinin düzenlenmesi Konu 11.ppt
12 Popülasyon genetiği Konu 12.ppt
13 Kantitatif genetik Konu 13.ppt
14 Değerlendirme konu 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414616 Genetik Prensiplerin Öğretilmesi
2 1408403 Öğrencinin kalıtsal materyali tanıması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 4 3 4
2 4 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek