Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT301 Bitki Islahı 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin genel bitki ıslahına yönelik bilgilerini geliştirmek ve onlara bu bilgileri kullanma kabiliyeti kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurt, O. 2015. Bitki Islahı. OMU, Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Kitabı (Geliştirilmiş 5. Basım)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği; bitki ıslahının önemi, bitkilerde çoğalma, varyasyon, mutasyon, kromozom sayısındaki değişiklikler, döllenmeyi düzenleyen mekanizmalar, hücre ve doku kültürü, bitki gen kaynakları, bitki gen kaynaklarının muhafazası, çeşit geliştirme, kendine ve yabancı döllenen bitkilerin ıslah yöntemleri konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 19 38
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ıslahının önemi konu 1.ppt
2 Bitkisel üretimde bitki ıslahının yeri konu 2.ppt
3 Bitkilerde çoğalmanın genetik temelleri konu 3.ppt
4 Kantitatif kalıtım konu 4.ppt
5 Bitki ıslahında kullanılan hücre ve doku kültür yöntemleri konu 5.ppt
6 Varyasyonun oluşturulması ve populasyon varyasyonunun belirlemesi konu 6.ppt
7 Mutasyon ve bitki ıslahındakullanım olanaklarının irdelenmesi konu 7.ppt
8 Kromozom sayısındaki değişikliklerin bitki ıslahındaki yeri ve öneminin irdelenmesi konu 8.ppt
9 Bitki gen kaynaklarının öneminin tartışılması konu 9.ppt
10 Sinav konu 10.ppt
11 Çeşit geliştirme veçeşit tescilinin prensipleri KONU 11.pptx
12 Gen kaynakları ve bitki ıslahında kullanım olanaklarının değerlendirilmesi konu 12.ppt
13 KendineKendine döllenen bitkilerin ıslahında uygulanan yöntemler döllenen bitkilerin ıslahındauygulanan yöntemler konu 13.ppt
14 Yabancı döllenen bitkilerin ıslahında uygulanan yöntemler konu 13.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134956 Bitki ıslahında kullanılan teknikleri tarif eder.
2 1158388 Bitki ıslah yöntemlerini uygular.
3 1187672 Bitki ıslahına yönelik gen kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda genel bilgileri tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 3
3 5 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek