Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB301 Buğdaygil Yem Bitkileri 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Buğdaygil yem bitkilerinin önemi, kullanım alanları ve tarımları hakkında bilgi vermek, buğdaygil yem bitkilerinin morfolojik özellikleri, üretilmeleri, döllenme ve çoğalma şekillerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur Ayan

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manga, İ., Z. Acar ve İ. Ayan, “Buğdaygil Yembitkileri”, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:6, Genişletilmiş 3. Baskı, Samsun, 286 s (2002). Acar, Z. ve İ. Ayan, “Yembitkileri Kültürü”, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No: 2, II. Baskı, Samsun, 153 s (2004). Ayan, İ. ve Z. Acar, 2009. Yumak türleri. Yembitkileri, Cilt III. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri (Ed: R. Avcıoğlu, R. Hatipoğlu ve Y. Karadağ), İzmir, s.617-630.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Buğdaygil yem bitkilerinin önemi, kullanım alanları ve tarımları hakkında bilgi vermek, buğdaygil yem bitkilerinin morfolojik özellikleri, üretilmeleri, döllenme ve çoğalma şekillerini öğretmek. Ülkemizde ve bölgemizde buğdaygil yem bitkilerin yer alabileceği karışımlar hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Yem Bitkileri Kültürü yebitgirişgenelson.pps
2 Genel Yem Bitkileri Kültürü yebitgirişgenelson.pps
3 Buğdaygillerin Sistematiği buğdaygillerin sistemetiği.ppt
büyümebuğvebak.ppt
4 Buğdaygillerin Genel Yapısal Özellikleri x bugdaygillergenelözellikler.ppt
5 Kanyaş Oymağı (Bataklık Yem Kanyaşı ve diğer türler) x kanyaş DERS2010.ppt
6 Köpek Dişi Oymağı (Köpek Dişi, Bataklık Otu, Rodos Otu, Manda Otu ve Mavi Sarkaç Otu) x köpek dişi.ppt
Beckmania.doc
cynodon.doc
7 Arpa Oymağı (Çim cinsi, Ayrık cinsi, Arpa cinsi, Otlak Arpası cinsi, Serin İklim Tahılları) x CIMderssunu2009.doc
Ayrık.doc
stipaslayt.ppt
8 Tavus Otları Oymağı (Tilki Kuyruğu cinsi, Köpek Kuyruğu cinsi, Tavus Otları cinsi, Sorguç Otu cinsi, Tarak Otu cinsi) x köpekve tilkikuyruğu.ppt
Agrostis.ppt
9 Yulaf Oymağı (Çayır Yulafı cinsi, Gümüş Otu cinsi) x YULAFders.DOC
10 Ara Sınav
11 Yumak Oymağı (Domuz Ayrığı cinsi, Brom cinsi) x DOMUZA.doc
domuzyarığıkılçıksızbrom.ppt
12 Yumak Oymağı (Salkım Otu cinsi, Yumak Otları cinsi) x Festuca.ppt
Poafestuca.doc
poa.pps
13 Darılar Oymağı (Cin Darı, Gök Darı, Yalancı Darı cinsi, Dallı Darı, Kum Darı) x PANICEAE2017.doc
ANDROdersslayt.doc
14 Sakal Otları Oymağı (Sakal Otu cinsi, Kocadarı cinsi) x MISIr2017.doc
15 Sakal Otları Oymağı (Sakal Otu cinsi, Kocadarı cinsi, Mısır cinsi) x Samsun-yembitkileri karışımları.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126693 Farklı çevre koşullarına uygun yem bitkileri tarımının yer aldığı alternatif ekim nöbeti sistemleri planlar.
2 1214821 Çayır ve meralarda bulunan buğdaygil yem bitkilerinin önemini kavrar.
3 1138398 Buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliğini bilir.
4 1143711 Kaba ve kesif yemlerin ve silajın hayvan beslenmesi açısından önemini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
2 4 2 4 1 1 2 1 1 2 2 3 2
3 3 2 5 1 2 3 3 2 3 2 2 3
4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek