Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB303 Yağ Bitkileri 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Yağın tanımını kavratmak, doymuş ve doymamış yağlar ile bitkisel ve hayvansal yağlar hakkında bilgiler vermek, Memleketimizde yetişen çeşitli yağ bitkileri hakkında pratik bilgiler vermek ve ekimden hasada kadar yetiştiriciliğini anlatmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim AYTAÇ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İNCEKARA, F.1972.Endüstri bitkileri ve ıslahı.E.Ü. Zir. Fak. Yay.No.33.İzmir. 198 s. İLİSULU, K.1973.Yağ bitkileri ve ıslahı.Çağlayan kitabevi. İstanbul. 366 s. ARIOĞLU, H.1999.Yağ bitkileri yetiştirme ve ıslahı.Ç.Ü Zir. Fak.Yay.No.220.Adana. 192 s. KEVSEROĞLU, K.2011.Yağ bitkileri.OMÜ Zir. Fak.Yayınlanmamış ders notları.Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yağ bitkilerini tanımak, yetiştirme tekniği ve ıslahını

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yağ nedir? Yağın kimyasal yapısı,önemi ve kullanım alanı.Önemli yağ asitleri, zararlı yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağlar, hidrajinasyon, oksidasyon, iyot değeri ve sabunlaşma sayısı hakkında bilgiler. X X Yağ Bitkileri Dersi Notları.pdf
2 Yağ fabrikasyonu, hayvansal ve bitkisel margarin yapımı ve bu konu ile ilgili CD gösterisi. X X Yağ Bitkileri Dersi Notları.pdf
3 Ayçiçeğinin önemi, tarihçesi, Dünya'daki ve Türkiye'deki ihracatı ve ithalatı. X X AYÇİÇEĞİ_tarımı.pdf
4 Ayçiçeğinin iklim istekleri ve yetiştiriciliği (toprak hazırlığı,ekim, münavebe, gübreleme, sulama, hasat, harman ve depolama).Yetiştiriciliği ile ilgili CD gösterisi. X X AYÇİÇEĞİ_tarımı.pdf
5 Ayçiçeğinin sistematiği, bitkisel özellikleri. X X AYÇİÇEĞİ_tarımı.pdf
6 Soyanın önemi, tarihçesi, Dünya'daki ve Türkiye'deki ihracatı ve ithalatı. X X soya-yetistiriciligi_1.pdf
7 Soyanın iklim istekleri ve yetiştiriciliği (toprak hazırlığı,ekim, münavebe, gübreleme, sulama, hasat, harman ve depolama).Yetiştiriciliği ile ilgili CD gösterisi. X X soya-yetistiriciligi_1.pdf
8 Soyanın sistematiği, bitkisel özellikleri. X soya-yetistiriciligi_1.pdf
9 Ara sınav.
10 Yerfıstığı önemi, tarihçesi, Dünya'daki ve Türkiye'deki ihracatı ve ithalatı. X X YERFISTIĞI_tarımı.pdf
11 Yerfıstığı iklim istekleri ve yetiştiriciliği (toprak hazırlığı,ekim, münavebe, gübreleme, sulama, hasat, harman ve depolama).Yetiştiriciliği ile ilgili CD gösterisi.Yerfıstığının sistematiği, bitkisel özellikleri. X X YERFISTIĞI_tarımı.pdf
12 Susamın önemi, tarihçesi, Dünya'daki ve Türkiye'deki ihracatı ve ithalatı.Susamın iklim istekleri ve yetiştiriciliği (toprak hazırlığı,ekim, münavebe, gübreleme, sulama, hasat, harman ve depolama).Yetiştiriciliği ile ilgili CD gösterisi. X X SUSAM_tarımı.pdf
13 Susamın sistematiği, bitkisel özellikleri. X X SUSAM_tarımı.pdf
14 Jojobanın önemi, yetiştiriciliği ve sistematiği.Kolzanın önemi, ticareti, yetiştiriciliği ve sistematiği.Aspirin önemi, ticareti, yetiştiriciliği ve sistematiği. Haşhaşın önemi, ticareti, yetiştiriciliği ve sistematiği. X X ASPİR.pdf
hashaş_tarımı.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215782 BU dersi alan öğrenciler yağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenirler
2 1123898 BU dersi alan öğrenciler ekonomik önemi olan yağ bitkilerini öğrenirler
3 1130276 Bu dersi alan öğrenciler yağ bitkilerinin tarımını teorik olarak öğrenirler ve uygulama yaparlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4
2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek