Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB305 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencilere tohum ve tohumluk terimlerinin anlamını kavratmak, bitkisel üretimde kaliteli tohumluğun önemini öğretmek, tohumluk üretim yöntemlerini ve işlemlerini öğretmek, tohumluk işleme, depolama ve dağıtımı konularında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şahane funda ARSLANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şehirali, Sezen, 2002. Tohumluk ve Teknolojisi (Yenilenmiş 3. Baskı). İstanbul. Türkiye Tohumculuk Kongresi (I., II., III. ve IV:) Makaleleri Tohumculuk konusunda yapılan yerli ve yabancı çalışmalar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohum, tohumluk ve tohumluk üretimi, tohumluk üretiminde ekolojinin önemi, izolasyon, bakım işlemleri, hasat harman ve muhafaza hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
7 Laboratuvar 5 1 5
17 Alan Çalışması 8 2 16
54 Ev Ödevi 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de Tohumluk Üretimi, Dağıtımı, İhracat ve İthalatı tohdersnotu-1 hafta.ppt
2 Bitkilerde Üreme ve Tohum Oluşum
3 Bitkisel Üretimde Tohumluğun Önemi
4 Tohum Morfolojisi (Buğdaygiller, Baklagiller, Yağ bitkileri vb.)
5 Tohum Fizyolojisi (Durgunluk, çimlenme, tohumun büyüme ve gelişmesi)
6 Tohum Fizyolojisi (çimlenme ve bitki büyüme düzenleyiler arasındaki ilişkiler)
7 Tohumluk Ekolojisi
8 Tohumluk Üretimi (koruma ve izolasyon, tohum yatağının hazırlanması, tohumluk ve aşılanması, ekim zamanı ve yöntemi, ayıklama, yabancı otlar)
9 Tohumluk Üretimi (tamamlayıcı tozlama, gübreleme ve sulama, hastalık ve zararlıların kontrolu, hasat - harman)
10 Ara Sınav
11 Tohumlukların kurutulması
12 Tohumlukların işlenmesi
13 Tohumlukların Depolanması
14 Ders konularıyla ilgili yapılan çalışmaların tartışılması
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123547 Tohumlukların işlenmesi, depolanması ve dağıtımı konusunda bilgi edinecektir.
2 1149492 Tohum ve tohumluk terimlerinin ne demek olduğunu ve bitkisel üretimdeki önemini öğrenecektir
3 1146685 Tohum morfolojisi, çimlenmesi ve çimlenme tiplerini öğrenecektir.
4 1159610 Tohumluk üretiminde ekolojik faktörlerin önemi hakkında bilgi edinecektir.
5 1169199 Bitkilerde çiçeklenme, tozlaşma, döllenme ve tohum oluşumunu öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek