Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB311 Sürdürülebilir Tarım 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, korunması ve bu amaçla uygun yöntemlerin belirlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ş. Funda ARSLANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Küreselleşme Kıskacında Türk Tarımı (Türk Tarımının Sorunları, Çözüm Önerileri); Gülerboy Yayıncılık -Facilitating Sustainable Agriculture: Participatory Learning and Adaptive ... Yazar: N. G. Roling,Niels G. Röling,M. A. E. W -Sustainable agriculture and food:History of agriculture and food.edited by Jules Pretty

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, sürdürülebir tarım kavramı açıklanacak,sürdürülebilir tarım üzerine etkili olan, iklim değişikliği, erezyon, amaç dışı arazi kullanımı, su, toprak ve hava kirliliği, toprak mikrororganizmaları , toprak su yönetim, tarım sistemleri, üretici -tüketici duyarlılığı ve bilinçlerinin artırılması, sürdürülebilir tarım sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik yeni ve doğru yöntemlerin oluşturulması yer alacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilir gelişme, kalkınma ve sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir tarımsal gelişme kavramlarının tanımı
2 Uygulamadaki Sürdürülebilir tarımsal sistemlerin genel durumunun irdelenmesi
3 Dünyadaki iklim değişiklikleri ve tarım üzerine etkileri.
4 Dünyadaki ve ülkemizdeki toprak erozyonunun boyutları ve alınabilecek tedbirler.
5 Yanlış ve amaç dışı arazi kullanımını, ülkemizdeki boyutlarının tartışılması.
6 Toprak ve su kirliliği , bunun sonucu olarak bitki besin maddeleri ve mikroorganizma kayıpları.
7 Toprak ve su yönetimi, biyolojik kontrol, organik tarım ve sürdürülebilir tarım üzerine etkileri.
8 Üreticinin tarılsal sürdürülebilirlik hakkındaki duyarlılığı, bilinçlenmesi, ekonomik ve sosyal gereksinimleri
9 Çevre sosyolojisi, tarım çevre ilişkilerindeki rolü
10 Ara sınav
11 Tarımın çevreye etkileri.
12 Türkiye’de mevcut tarım sistemleri, sürdürülebilir tarıma katkıları
13 Türkiye’deki mevcut tarım sistemlerinin çevreye etkileri
14 Sürdürülebilir tarım sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik yeni yöntemlerin oluşturulması (tartışılması)
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387015 Tarım topraklarının üretim açısından doğru ve etkin kullanımı, korunması ve sürdürülebilirliği için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi
2 1396714 Tarımsal üretimde etkin ve sürdürülebilir üretim esaslarının öğrenilmesi
3 1403187 Tarımın sürdürülebilirliği üzerine, üretim teknikleri, toprak işleme,çevre kirliliğinin etkilerin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek