Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB313 Tarla Bitkileri Fizyolojisi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı tarla bitkilerinde tohumun çimlenmesinden hasat olgulunğuna gelinceye kadar fizyolojisi ile ilgili bilgiler sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İsmail SEZER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Sezer, İ. 2018. Tarla Bitkileri Fizyolojisi. -Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross -Bitki Fizyolojisi,Prof.Dr.Suna Bozcuk, Hatipoğlu Yay.Ankara,1997 -Bitki Fizyolojisi,Prof.Dr.Asım Kadıoğlu,Esen ofset yay.Trabzon 2004 -Plant Physiology Online; Yazarlar: Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger, Sinauer Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, bitkilerdeki kök sistemleri ve dağılışına etki eden faktörler, bitki bünyesine su alımı, besin maddesi alımı, fotosentez ve günlük kazanç (net fotosentez), bitkilerde gelişme devreleri, çimlenme fizyolojisi ve dormansi, bitki büyüme maddeleri, hastalıklara ve ters koşullara dayanıklılığın genel esasları örnekler verilerek açıklanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 3 3
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizyolojiye giriş 1. GİRİŞ.pdf
2 Bitkilerde kök ve kök sistemleri 2. BİTKİ HÜCRESİNİN YAPISI.pdf
3 Bitkilerde su alımı 3. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ .pdf
4 Bitkilerin besin maddesi alımı 4. TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ.pdf
5 Fotosentez 5. SU METABOLİZMASIYLA İLGİLİ OLAYLAR.pdf
6 Net fotosentez ve verim 6.BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET.pdf
7 Serin iklim tahıllarında verimin oluşumunda etkili kritik devreler ve verimi etkileyen faktörler 7. FOTOSENTEZ.pdf
8 Tohumluk ve çimlenme fizyolojisi 8. BİTKİLERDE SOLUNUM.pdf
9 Fotosentez ürünlerinin taşınması 9. BİTKİLERDE KULLANILAN HORMONLAR.pdf
10 ARASINAV
11 Bitkisel hormonlar-büyüme ve gelişme düzenleyicileri 10 Madde döngüleri.pdf
12 Bitkilerde hastalıklara dayanıklılıkrı 12 Azot döngüsü ve biyolojik azot fiksasyonu.pdf
13 Soğuğa dayanıklılığın mekanizması 13. BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ.pdf
14 Sıcak ve kurağa dayanıklılık BF 14. stres fizyolojisi.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285336 Bitkilerde beslenme ve fotosentez konusunda bilgi sahibi olmak
2 1285337 Tohumluk Fizyolojisi konusunda bilgi edinmek
3 1285338 Bitkilerde büyüme ve gelişme ile ilgili bilgi edinmek
4 1285339 Verim ve verime etkili faktörler konusunda bilgi edinmek
5 1285340 Bitki büyüme maddelerinin etkileri ve pratikte kullanımını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2
2 3 3 3 3
3 3 3
4 4 3 2 2
5 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek