Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB307 Münavebe 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Türkiye tarım sektörü, ekim nöbetinin tanımı ve tarihçesi hakkında bilgi vermek, ekim nöbeti toprak ve bitki besleme ilişkileri, ekim nöbeti hastalık-zararlı ve yabancı otlar, bitkiler arası uyuşum ilişkilerini öğretmek, ön bitki-allelopati ve sinerjizm ilişkilerini kavratmak, ekim nöbetinin planlanmasını öğretmek, Türkiye’nin değişik bölgelerinde uygulanabilecek ekim nöbeti örnekleri vermek ve tartışmak, ekim nöbeti ve sürdürülebilir tarım ilişkileri hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki Acar

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Acar Zeki, İ. Ayan ve G. Günaydın, 2009. Ekim Nöbeti. OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No. 62. 2. Könnecke Gustav, 1967. Münavebe. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayınları No. 207.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Türkiye tarım sektörünün genel durumunu değerlendirilmesi ve bölgelere göre uygulanabilecek uygun ekim nöbeti sistemlerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye tarım sektörünün AB ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi Tarım sektörü.ppt
2 Türkiye tarım sektörünün AB ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi Tarım sektörü.ppt
3 Tarla tarım yöntemleri (kuru tarım) tarla tarımı yöntemleri.ppt
4 Tarla tarım yöntemleri (sulu tarım ve nemli tarım) tarla tarımı yöntemleri.ppt
5 Ekim nöbetinin tarihi gelişimi Ekim nöbeti Tanım ve tarihce.ppt
6 Ekim nöbeti, toprak ve bitki besleme ilişkileri ekim nöbeti - bitki besleme.ppt
7 Ekim nöbeti, toprak ve bitki besleme ilişkileri ekim nöbeti - bitki besleme.ppt
8 Ekim nöbeti, hastalık, zararlı böcekler ve yabancı ot ilişkileri ekim nöbet-hast zararlı.ppt
9 Ekim nöbeti, hastalık, zararlı böcekler ve yabancı ot ilişkileri ekim nöbet-hast zararlı.ppt
10 Arasınav
11 Bitkiler arası uyuşum ilişkileri (allelopati, ön bitki, sinerjizm ve toprak yorgunluğu) Bitkiler arası uyuşum ilişkileri.ppt
12 Bitkiler arası uyuşum ilişkileri (allelopati, ön bitki, sinerjizm ve toprak yorgunluğu) Bitkiler arası uyuşum ilişkileri.ppt
13 Ekim nöbetinin planlanması ekim nöbetinin planlanması.ppt
14 Ekim nöbeti ve sürdürülebilir tarım Sürdürülebilir Tarım.ppt
15 Ülkemizin değişik bölgelerinde uygulanan/uygulanabilecek ekim nöbeti sistemleri Bölgeler-Ekim nöbeti örnekleri.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1381986 Tarımda sürdürülebilirlik, çevre, insan sağlığı ve biyo-çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesinde ekim nöbetinin önemini kavrar.
2 1378375 Türkiye tarım sektörü hakkında gerekli temel bilgileri öğrenecek ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı değerlendirmeler yapar.
3 1391078 Farklı ekolojik bölgeler için, sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alarak, uygun ekim nöbeti planları geliştirir.
4 1396437 Farklı çevre koşullarına uygun alternatif ekim nöbeti sistemleri planlarken dikkate alınacak etmenler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 3 3 3 4 2 3 4 4 3
2 2 2 5 3 3 3 4 2 3 4 2 4
3 4 2 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4
4 3 2 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek