Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB302 Nişasta ve Şeker Bitkileri 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Nişasta ve şeker içerikli bitkilerin ekonomik önemi, bitkisel özellikleri ve tarımı konusunda bilgi ve becerinin artırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Selim Aytaç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arıoğlu, H.H., 1997. Nişasta ve Şeker Bitkileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Patates Yerelması Tatlı patates Cassava Şeker pancarı Şeker kamışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
7 Laboratuvar 3 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
10 Tartışma 6 4 24
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Patatesten faydalanma şekilleri, patatesin tarihcesi ve yayılışı x Patates Yetiştiriciliği.pdf
2 Patatesin dünya ve Türkiye ekonomisine katkısı x Patates Yetiştiriciliği.pdf
3 Patatesin Dünya ve Türkiyedeki üretim durumu, bitkisel özellikleri x Patates Yetiştiriciliği.pdf
4 Yumru özellikleri, patates çeşitleri, patates zirrati, bakım işleri, hasat x Patates Yetiştiriciliği.pdf
5 Patatesin depolanması ve hasat sonrası gerçekleşen fizyolojik süreçler x Patates Yetiştiriciliği.pdf
6 Yerelmasının yayılışı, dünya ve Türkiyedeki üretim durumu, bitkisel özellikleri, x Yerelması_Türkçe.docx
7 Yerelmasının zirrati, bakım işleri, hasat, yerelmasının depolanması x Yerelması_Türkçe.docx
8 Tatlı patatesten faydalanma şekilleri tatlı patatesin yayılışı x Tatlı_Patates_Turkce.docx
9 Tatlı patatesin dünya ve türkiyedeki üretim durumu, önemi bitkisel özellikleriTatlı patatesin ziraati, bakım işleri, hasat, depolama, ve yumruların paszara sunulması, cassavanın bitkisel özellikleri ve tarımı x Tatlı_Patates_Turkce.docx
Cassava_turkce.docx
10 SINAV
11 Şeker pancarından faydalanma yönlei, Şeker pancarının tarihcesi ve yayılışı x şeker_pancarı.pdf
12 Şeker pancarının dünya ve Türkiye ekonomisine katkısı, üretim durumu x şeker_pancarı.pdf
13 Bitkisel özellikleri, morfolojisi, şeker pancarı çeşitleri, şeker pancarı tarımı x şeker_pancarı.pdf
14 Bakım işleri, hasat, nakliye ve tohumluk üretimi x şeker_pancarı.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1421141 Bu dersi alan öğrenciler nişasta ve şeker bitkilerinin önemi, yayılışı hakkında bilgi verirler.
2 1425370 Nişasta ve şeker bitkilerinin tarımı ve depolama konularında yönetimsel kararlar alırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
2 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek