Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB304 Baklagil Yem Bitkileri 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Yaygın olarak yetiştirilen baklagil yem bitkilerinin önemini, ekim, bakım, hasat ve kullanım şekillerini öğrencilelere kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Acar Z. ve İ. Ayan, 2012. Yem Bitkileri Kültürü. OMÜ Zir. Fak. Ders Kitabı No. 2 (Genişletilmiş 3. baskı), Samsun. 2. Manga, İ., Z. Acar ve İ. Ayan, 2003. Baklagil Yem Bitkileri. OMÜ Zir. Fak. Ders Kitabı No. 7 (Genişletilmiş 2. baskı), Samsun. 3. Açıkgöz, E. 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniv. Güç. Vak.Yay. No. 182, Bursa. 4. Avcıoğlu, R., R. Hatipoğlu ve Y. Karadağ, 2009. Yem Bitkileri, Cilt II Baklagil Yem Bitkileri. TC Tarım ve Köyişleri Bak. Yay. İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baklagillerin tarımda önemi ve ayrı ayrı baklagil yem bitkilerinin tarımının incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem bitkilerinin tanımı ve önemi Baklagil yembitkilleri giriş 1.ppt
2 Yem bitkilerinin çeşitli yönlerden sınıflandırılması Baklagil yembitkilleri giriş 1.ppt
3 Yem bitkileri tarımında toprak ve tohum yatağı hazırlığı, ekim ve bakım işlemleri baklagil yembitkileri giriş 2.ppt
Yem bitkilerinde zararlı maddeler.pptx
4 Yonca cinsi ve yaygın yonca tarımı yonca.ppt
5 Diğer yonca türlerinin tarımı yonca.ppt
6 Korunga tarımı Korunga.ppt
7 Üçgül cinsi ve çayır üçgülü tarımı üçgül.ppt
8 Ak üçgül ve diğer üçgül türlerinin tarımı üçgül.ppt
9 taş yoncası ve gazal boynuzu tarımı gazal boynuzu.ppt
taşyoncası.ppt
10 Arasınav
11 Fiğ cinsi ve yaygın fiğ tarımı fiğ.ppt
12 Macar fiği ve diğer fiğ türlerinin tarımı fiğ.ppt
13 Yem bezelyesi ve mürdümük tarımı yem bezelyesi.ppt
mürdümük.ppt
14 Diğer (geven, acı bakla, yem baklası, çemen, taç oyu vd.) baklagil yem bitkilerinin tarımı çemen-buyotu (trigonella L.) cinsi.ppt
Geven (astragalus sp.ppt
taçotu.ppt
lüpen.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346138 Baklagil yem bitkilerinin hayvan beslenmesi açısından önemini bilir.
2 1346139 Çayır ve meralarda bulunan baklagil yem bitkilerinin önemini kavrar.
3 1346140 Farklı çevre koşullarına uygun yem bitkileri tarımının yer aldığı alternatif ekim nöbeti sistemlerini planlar.
4 1346141 Baklagil yem bitkileri yetiştiriciliğini bilir.
5 1528961 Baklagil yem bitkilerinin bitkisel üretimin sürdürülebilirliği için önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3
3 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 3
4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek