Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB306 Yemeklik Baklagiller 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Öğrencilere baklagiller familyasının genel özelliklerini tanıtmak, ülkemiz tarımındaki yemeklik baklagillerin yeri ile yetiştiriciliği yapılan baklagillerin yetiştirme teknikleri ile ıslahını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülümser, A., Bozoğlu, H, Pekşen, E. (2013). Yemeklik Tane Baklagiller, Şehirali , S. (1998) Yemeklik Tane Baklagiller

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Baklagillerin bitkiler alemindeki yeri ve taksonomisi. Baklagillerin insan, hayvan beslenmesi ve tarımsal açıdan önemleri. Rhizobium bakterileri ve nodozite oluşumu, etki eden faktörler. Yemeklik tane baklagillerin botanik ve morfolojik özellikleri (gövde, yaprak, çiçek, bakla, tane). Fasulye, Börülce, Bezelye, Bakla, Nohut, Mercimeğin ekonomik önemi, kökeni yabani formu, tarihçesi ve coğrafi dağılımı, taksonomisi, morfolojisi,kimyasal bileşimi, adaptasyonu,kültürü (toprak hazırlığı, inokülasyon, ekim zamanı ve yöntemleri, tohumluk, gübreleme, sulama, bakım, hasat, harman, depolama), hastalık ve zararlıları, genetik, sitolojisi ve ıslahı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
14 Gözlem 5 10 1
20 Rapor Hazırlama 5 10 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
14 Gözlem 5 2 10
20 Rapor Hazırlama 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
47 Laboratuvar Sınavı 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baklagiller familyasında yer alan fasulye, nohut, mercimek, bezelye, bakla ve börülcenin beslenmedeki yerleri ve insan sağlığı açısından önemi
2 Baklagiller familyasının genel özellikleri, tarımsal açıdan önemleri, coğrafik dağılışları, tarım ve tarım dışı kullanım alanları
3 Baklagillerde görülen azot fiksasyonu, mekanizması-işleyişi, etki eden faktörler, tarımsal açıdan önemi ve artırmak için alınacak tedbirler
4 Fasulye, börülce, bakla, bezelye, nohut, mercimek bitkilerinin morfolojik özellikleri (kök, gövde, yaprak, çiçek, bakla, tohum) tanınması
5 Fasulyenin ülke ve dünya tarımındaki yeri, ekonomisi, coğrafik dağılışı, orijini, adaptasyonu
6 Fasulyenin yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, genetiği ve ıslahı
7 Nohutun ülke ve dünya tarımındaki yeri, ekonomisi, coğrafik dağılışı, orijini, adaptasyonu
8 Nohutun yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, genetiği ve ıslahı
9 Ara sınav
10 Bezelyenin ülke ve dünya tarımındaki yeri, ekonomisi, coğrafik dağılışı,orijini, adaptasyonu, kültürü, hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, genetiği ve ıslahı. Baklanın ülke ve dünya tarımındaki yeri, ekonomisi, coğrafik dağılışı, orijini, adaptasyonu,
11 Baklanın yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, genetiği ve ıslahı
12 Mercimeğin ülke ve dünya tarımındaki yeri, ekonomisi, coğrafik dağılışı, orijini, adaptasyonu,
13 Mercimeğin yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, genetiği ve ıslahı
14 Börülcenin ülke ve dünya tarımındaki yeri, ekonomisi, coğrafik dağılışı, orijini, adaptasyonu, yetiştiriciliği, hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, genetiği ve ıslahı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109224 Dünyada ve ülkemizdeki üretim, tüketim, ticaret hareketliliğini ve ihracat potansiyellerini bilecektir.
2 1109225 Biyolojik azot fiksasyonu ve Rhizobium aşılaması konularını öğrenir.
3 1109227 Baklagillerin İnsan ve hayvan beslenmesindeki önemlerini, Dünyada ve ülkemizdeki üretim, tüketim, ticaret hareketliliğini ve ihracat potansiyellerini,
4 1109228 Fasulye, Nohut, Mercimek, Bezelye, Bakla, Börülcenin morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetişme teknikleri, hastalık zararlıları ve ıslahını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.