Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB310 Tohum Kontrol ve Sertifikasyon 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonun Kanun ve yönetmelikleri, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemini öğretmek, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi işlemleri hakkında bilgi vermek, çeşit tescili ve önemini öğretmek, Türkiye tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

--Şehirali, Sezen, 2002. Tohumluk ve Teknolojisi (Yenilenmiş 3. Baskı). İstanbul. --Eser, B., H. Saygılı, A. Gökçöl ve E. İlker, 2005. Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt 1, Ege Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova - İzmir. --Türkiye Tohumculuk Kongresi (I., II., III. ve IV:) Makaleleri --Tohumculuk konusunda yapılan yerli ve yabancı çalışmalar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonun Kanun ve yönetmelikleri, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemini öğretmek, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi işlemleri hakkında bilgi vermek, çeşit tescili ve önemini öğretmek, Türkiye tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
17 Alan Çalışması 5 2 10
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tohumculuk Kanunu, Yönetmelik Değişiklikleri Kimler Tohumluk Üretebilir Tohkanunu.doc
2 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu Tarla Kontrolu (Tarla kontrolunun amacı, Tarlada aranan koşullar, Sertifikasyon sistemi_tarla kontrol, tohum sınıfB]lentbey.ppt
ıstaupov.doc
Tarla Kontrolleri.ppt
3 Tarla Kontrolu (Tarla Kontrol Raporunun değerlendirilmesi, Tarla standartları, Tohumluklardan örnek alma) Numune_Gonderme_Protokolu-1.doc
Tohumluk_Numune_Alma_Teknigi.doc
Tohumluk_Numune_Alma_Teknigianlatım.doc
4 Laboratuvar Kontrolu Örnek kabulu, çalışma örneğinin elde edilmesi, Fizikesl analiz laboratuvardaarananşartlar.doc
tohişlemeve depolama.doc
tohdersnotu.ppt
laboratuvaranalizleri.docx
5 Ağırlık testleri 1000-tane ağırlığı bintanevehektolitre.ppt
6 Ağırlık testleri Hektolitre ağırlığı bintanevehektolitre.ppt
7 Tohumluklarda nem analizi Heterojenliğin belirlenmesi Çimlenmevetohumunyapısıi.doc
9-NEM ICERIGININ BELIRLENMESI.doc
9-NEM ICERIGININ BELIRLENMESI EK.doc
8 Çimlendirme Testleri Tohumfizyolojisi.(docx).docx
9 Çimlendirme testleri Laboratuvar standartları.docx
Tarımsal Değer 25.02.2009.doc
tescil2011.doc
10 Ara Sınav
11 Çeşit ayırım yöntemleri (tohumların incelenmesiyle çeşit ayırımı - Fenol testi, potasyum hidroksit testi, peroksidaz testi, elektroforez testi) 8-TURLER VE KULT CES DOGR.doc
8-TURLR VE KULT CES DOGR EK.doc
12 Çeşit ayırım yöntemleri (Çimlerin incelenmesiyle, sera ya da iklim odasında genç bitkilerin incelenmesiyle, tarla parsellerinde bitkilerin yetiştirilmesiyle) 11-ORTULU TOHUML TEST EDILMSI.doc
12-ALINAN EMBRIYO UZERND CIML GUC TESTI EK.doc
12-ALINAN EMBRIYO UZERND CIML GUC TESTI.doc
13 Vigor (güç, dirilik) testleri (Performans testleri, Baskı (stres) testleri), Vigor (güç) testleri (Biyokimyasal testler) Tohum sağlık testleri 6-TETRAZOLIUM TESTI.doc
6-TETRAZOLIUM TESTI EK.doc
14-X ISINI TESTI.doc
15-TOHUM DAYANIKLILIK TESTI EK.doc
15-TOHUM DAYANIKLILIK TESTI.doc
14 Samsun Tohum Sertifikasyon ve Test Müdürlüğüne ziyaret eb42d08d-b754-4c2d-a9a9-7d9f1451761e.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159989 Tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi öğrenir
2 1170949 Çiftçimize tohumluk konusunda yardımcı olacak bilgilere sahip olur.
3 1171265 Tohumlarda fiziksel ve biyolojik analizleri ve uygulanışını öğrenir.
4 1173531 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu ile Çeşit Tescili hakkındaki Kanun ve yönetmelikleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 4 3 3
2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2
3 3 5 5 1 2 3 2 3 3 4 3 3
4 4 5 4 5 2 4 2 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek