Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB312 Tarla Bitkilerinden Ürün Standardizasyonu 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Tarla bitkileri üretiminde standardizasyonun önemi ve mahiyetinin öğrenciye kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

http://www.tse.gov.tr Tüzük. T.C. Resmi Gazete (310799). Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 1999. Sayı: 23772, Yürütme ve İdari Bölümü Sayfa 2-5. Anonymous, 2013. Ekonomik ve teknik dergi. TSE yayını.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla bitkilerinde uygulanan standartlar. Tarla bitkileri üretiminde standartlara uygun üretimin üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydalar. Ulusal ve uluslararası standartların tanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
10 Tartışma 5 10 1
11 Soru-Yanıt 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
49 Performans 5 1 5
54 Ev Ödevi 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun önemi ve mahiyeti 1. Standardizasyon kavramı.pptx
2 Buğday ve arpa standartları 4. Buğday, arpa, yulaf, çavdar standardizasyonu.pptx
3 Çavdar ve yulaf standartları 4. Buğday, arpa, yulaf, çavdar standardizasyonu.pptx
hububatalimesas.pdf
4 Mısır, Çeltik ve kuşyemi standartları 3. Mısır, sorgum kaba yemleri silajı.pptx
5 Mercimek ve nohut standartları Mercimek standart.pptx
Nohut standart.pptx
6 Fasülye, soya fasülyesi, bakla, börülce standartları 10. Nohut, fasülye, bakla, börülce.pptx
7 Ayçiçeği standartları Tarla Ürünlerinde Standardizasyon Ve Depolama.pdf
8 Pamuk standartları 5. Pamuk.pptx
9 Tıbbi ve aromatik bitkilerde standardizasyon 12. Organik ürünlerde standardizasyon.pptx
10 Ara sınav
11 Kurutulmuş kaba yem standartları 2. Kaba yemlerde ürün standardizasyonu - 2017.pptx
12 Silajlanmış kaba yem standartları 2. Kaba yemlerde ürün standardizasyonu - 2017.pptx
13 Tohumluk standartları 6. Tohum ve tohumluklarda standardizasyon-mustafa doğan (3).pptx
14 Tarla bitkileri standardizasyonu ile ilgili güncel haberler 09032017173106-2 (1).pdf
09032017173106-2.pdf
TMO Buğday.pdf
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125005 1195917 Öğrenci standardın muhtevasının ve önemini kavrar
125006 1198658 Tarla bitkilerinde uygulanan standartların neler olduğunu öğrenir
125007 1204175 Standartlara uygun yapılan üretimin üretici, tüketici ve ülke ekonomisi için getirilerini öğrenir
125008 1204408 Tarla bitkileri standartları hakkındaki güncel haberlerden haberdar olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
125005 3 3 2
125006 2
125007 3 3 4
125008
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek