Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB314 Herbaryum Tekniği 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilere bitkilerin herbaryum amacıyla toplanması, kurutulması, etiketlenmesi ve muhafazasını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tosun, F. 1989. Çayır ve Mera Bitkilerinin Herbaryum İçin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası. OMÜ yayınları, yayın No. 50, Samsun. 2. Seçmen, Ö., Y. Gemici, E. Leblebici, G. Görk ve L. Bekat, 1992. Tuhumlu Bitkiler Sistematiği. EÜ Fen Fak Kitaplar Serisi No. 116, Bornova-İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin muhafazası için gerekli olan herbaryum tekniğinin öğrenilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
17 Alan Çalışması 4 2 8
24 Seminer 1 8 8
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Herbaryumun tanımı, önemi ve herbaryumların gruplandırılması 1-herbaryum-tanım, sınıflandırma.pptx
2 Herbaryum tekniğinin tarihi gelişimi, günümüzdeki durum ve kullanılan aletler 1-herbaryum-tanım, sınıflandırma.pptx
3 Çiçekli bitkilerin herbaryumu 2-tarihçe-toplama.pptx
4 Bitkilerin herbaryum için toplanması 2-tarihçe-toplama.pptx
5 Toplama sırasında bilinmesi gerekenler ve tutulacak notlar 3-Herbaryum için toplama.pptx
6 Farklı familyalardan bitkiler için toplama sırasında alınması gereken kısımlar 3-Herbaryum için toplama.pptx
7 Presleme ve kurutma işlemleri 4-arazide alınacak notlar.pptx
8 Bitkilerin kartonlara yapıştırılması ve koruma 4-arazide alınacak notlar.pptx
9 Etiketleme, karteks hazırlama ve herbaryum dolaplarına yerleştirme 5-kurutma-yapıştırma-etiketleme.pptx
10 Arasınav
11 Sucul bitkiler herbaryumu 5-kurutma-yapıştırma-etiketleme.pptx
12 Yüksek boylu bitkilerin herbaryumu 6-Koruma ve dolaplara yerleştirme.pptx
13 Yumrulu ve soğanlı bitkiler herbaryumu 6-Koruma ve dolaplara yerleştirme.pptx
14 Çiçeksiz bitkilerin herbaryumu 6-Koruma ve dolaplara yerleştirme.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176210 Herbaryumun gerekliliğini ve önemini kavrar.
2 1166918 Türlere göre bitkilerin hangi dönemde ve hangi kısımlarının herbaryum amacıyla toplanacağını öğrenir.
3 1167751 Herbaryumların nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini bilir.
4 1148949 Bitkilerin toplanması, kurutulması ve herbaryum haline getirilmesinde kullanılan alet ve gereçler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2 3 2 4 4 3 2 4 2
2 4 2 2 3 2 2 5 3 3 2 4 3
3 4 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 3
4 4 2 2 2 3 2 5 4 4 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek