Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB308 Tarla Yabancı Otları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere tarla bitkilerinde sorun olan yabancı otları tanıtmak ve bunlarla mücadele yöntemlerini tanımlamaya yönelik kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zimdahl, Z., 1993. Fundamentals of weed science.Academic Press Inc. New York. Uygur, F.N., 1986. Yabancı ot bilmine giriş. PLITS, Stutgart

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı otların tanımlanması ve dağılımı, tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde sorun olan yabancı otların morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadele metodları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 2 4 8
16 Alan Gezisi 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı otların tanımlanması ve dağılımı Herboloji1.pptx
2 Yabancı ot tohumlarının çimlenmesi Herboloji2.pptx
3 Yabancı ot tohumların seksüel çoğalması Herboloji3.pptx
4 Yabancı ot tohumların aseksüel çoğalması Herboloji4.pptx
5 Serin iklim tahıllarında sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri Buğdayda görülen yabancı otlar-son.ppt
Herboloji5.pptx
6 Sıcak iklim tahıllarında sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri Çim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesi.mht
Herboloji6.pptx
7 Yemeklik tane baklağillerde sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri Kuru fasulyede görülen yabancı otlar -Zengin, 1999.xls
Hububat'ta Yabancı Ot Savaşımı.mht
Herboloji7.pptx
8 Yemeklik tane baklağillerde sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri mercimekyabancıot.ppt
Herboloji8.pptx
9 Ara sınav
10 Endüstri bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri Hashas_Tarlalarinda_Yabanci_Otlar_ZMTT.pdf
Herboloji9.pptx
11 Endüstri bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri Herboloji10.pptx
küsküt.pptx
12 Endüstri bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri Herboloji11.pptx
Bitki listesiİA.docx
13 Endüstri bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri Herboloji12.pptx
14 Endüstri bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri samsun bazı yabancı ot.pdf
Mısırda görülen yabancı otlar.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197048 Tarla yabancı otlarını öğrenir
2 1197457 Tarla yabancı otlarının çoğalma şekillerini öğrenir
3 1197580 Farklı Tarla Bitkilerinde yabancı otların zarar şekilleri ve mücadele yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 4 2 1 3 2 2 2 3 2
2 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2
3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek