Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB403 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Tıbbi aromatik bitkileri lisans öğrencilerine tanıtmak ve yetiştirme tekniğiyle ilgili bilgi vermek bu çalışmanın önemli amacını teşkil etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baydar, H.2016.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilim ve Teknolojisi. SÜ Zir. Fak. Yay. Yay No:51. Isparta. 348 s. Genişletilmiş 5. baskı Baytop, T.1963.Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yay. Yay. No:1039. İstanbul. 498 s. Baytop, T.1984.Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi.Nobel Tıp Kitabevleri.İstanbul. 480 s. Ceylan, A.1995.Tıbbi Bitkiler I.EÜ Zir. Fak. Yay. Yay No:312.İzmir.140 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Önemli tıbbi bitkileri tanıtmak, morfolojik özelliklerini ve bitkisel içeriklerini tespit etmek ile yetiştirme alanlarını belirlemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
24 Seminer 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 1 14
17 Alan Çalışması 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi, tarihçesi, dünyada ve türkiye’de üretim . Türkiye'de Tıbbi Bitkilerin Genel Durumu 1-2-3.docx
2 Tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin artırılması olanakları. Bazı önemli tıbbi bitkilerin bilimse isimleri ve tanıtımı. TAB ders notları.docx
3 Dünyada ve Türkiyede önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin ithalatı ve ihracatı, tıbbi aromatik bitkilerin kullanım şekilleri, ilaçların orjinleri ve kimyasal bileşenleri. TAB ders notları.docx
4 Tıbbi ve aromatik bitkilerde etken madde varyabilitesi ve konuyla ilgili yapılan çalışmalar. X TAB ders notları.docx
5 Önemli tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği ve etken maddelerin belirlenmesi (Anason, Kişniş, Kimyon, Rezene v.s). X ANASON.pptx
6 Önemli tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği ve etken maddelerin belirlenmesi (Nane, Kekik, Adaçayı, Oğulotu, Lavanta v.s). X KEKİK.ppt
7 Tıbbi bitkilerde hasat, harman, kurutma teknikleri ve yöntemleri. X TAB ders notları.docx
8 Önemli bazı tıbbi bitkilerin laboratuarda etken madde tayini ve yöntemleri. X TAB ders notları.docx
9 Ara sınav.
10 Tıbbi ve aromatik bitkilerde stabilizasyon ve stabilizasyon yöntemleri. 5- 6-7.docx
11 Karadeniz doğal florasında bulunan önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı ve resimleriyle ilgili slayt gösterileri. 8-9.docx
12 Baharatın önemi, ticareti, önemli baharat bitkileri hakkında bilgiler ve bazı baharatların hazırlama teknikleri. X 11-12.docx
13 Önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin sistematiği ve kısaca etken maddeleri ve kullanım alanları hakkında bilgi. 11-12.docx
14 Ekonomik değere sahip olan tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili genel bilgiler, slayt ve materyal gösterileri, arazimizde bulunan çeşit bahçesindeki bitkilerin tanıtımı. X 4.docx
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182939 Öğrenci önemli tıbbi bitkiler hakkında bilgi sahibi olacaktır ve memleketimizde yetiştiriciliği yapılan bazı tıbbi bitkilerin yetiştirme tekniğini öğretmektedir.
2 1184096 Tıbbi bitkilerin ithalatı ve ihracatı hakkında bilgi vermek.
3 1207947 Önemli tıbbi bitkilerin etken maddeleri hakkında bilgi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3
2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek