Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB405 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tekniği 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Yeşil alan bitkilerinin yapısal özellikleri, çim bitkilerinin ve çim örtüsünün kalite ölçütleri, yeşil alanlarda çevresel etmenler ve ekim bakım işlemleri hakkında bilgi vermek, yeşil alan tesislerinin kurulması ve karşılaşacağı problemleri nasıl çözmesi gerektiğini öğretmek, bölgemize uygun yeşil alan önerileri üzerinde çalışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur Ayan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avcıoğlu, R., 2014. ÇİM TEKNİĞİ, Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı. Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova – İzmir. Açıkgöz, E., 1994. Çim Alanlar Yapım ve Bakım Teniği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakülteis, Bursa.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Yeşil alan tesisinde kullanılan bitkilerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri, -Tesis edilmiş olan yeşil alanların kalitesi hakkında gerekli tespitlerin yapılması, - Yeşil alanların tesis ve bakımının nasıl yapılacağı, karşılaştığı problemlerinin nasıl çözüleceği, - Farklı ekolojik bölgeler için uygun karışımların belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
17 Alan Çalışması 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
36 Rapor 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çim Bitkilerinin Genel Morfolojik Özellikleri Sunu1.pptx
2 Çim Alanların Oluşturulmasında Kullanılan Bitkiler Yeşil alan ders 1.ppt
yeşil alan sunu resim.ppt
3 Çim Bitkileri Ekolojisi Yeşil alan dersi ekoloji1.ppt
4 Çim Ekimi (Ekim öncesi yabancı ot kontrolu, drenaj, toprağın hazırlanması) x çim tekniği 4.kısımdersanlatım.doc
Çim Ekim.ppt
5 Çim Ekimi (Gübreleme, toprak fumigasyonu, tohum, tohum karışımları, ekim, sulama, biçim) x Çim alanlarının yapımında kullanılan bitkiler son.ppt
6 Çim Bitkilerinin Parçalanma Yoluyla Üretimi x Sunu1RULOÇİM.pptx
7 Çim Bitkilerinin Kalite Ölçütleri (renk, büyüme ve gelişme hızı, büyüme formu, ezilmeye ve trafik etkisine dayanıklılık) x yeşil alan kaliteölçütleri.ppt
8 Çim Bitkilerinin Kalite Ölçütleri (renk, büyüme ve gelişme hızı, büyüme formu, ezilmeye ve trafik etkisine dayanıklılık x yeşil alan kaliteölçütleri.ppt
Çim Uygulamalar.ppt
9 Ara Sınav
10 Çim Alanlarda Bakım İşlemleri (sulama, biçim, gübreleme) x bakımişlemleri2010.doc
11 Çim Örtülerinin Kalite Ölçütleri (Üniformite, sıklık, doku, düzlük vb.) x yeşilalantarihselgelişim.ppt
Yeşil alanekoloji2.ppt
12 Çim Alanlarda Bakım İşlemleri (sulama, biçim, gübreleme) x ugurçim alanaları tesis ve bakımı.ppt
13 Çim Alanlarda Diğer Bakım İşlemleri (Havalandırma, üst kapaklama ve kumlama, keçeleşme ve giderilmesi) x ugurçim alanaları tesis ve bakımı.ppt
14 Çim Alanlarda Bakım İşlemleri (Hastalık ve Zararlılarla Savaşım) x çim buğ farkı.docx
sevalkahveci yeşil alan projesi.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433873 Yeşil alan karışımlarını hazırlama tekniğini öğrenir.
2 1439055 Yeşil alanın kullanım amacına göre, karışımda hangi türlerin olması gerektiğine karar verir.
3 1391617 Yeşil alanlarda kalite belirleme yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 1 3
2 3 3 4 2 3 4 1 3 2 3 3 3
3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek