Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB409 Çayır Mera Amenajmanı 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Çayır ve mera amenajmanı terimlerinin anlamını kavratmak, çayır-mera fizyolojisi, çayır- mera ekolojisi, otlatma kapasitesi, üniform otlatma, uygun zamanda otlatma, otlatma sistemleri hakkında bilgi vermek, mera alanlarında bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynakların korunması ve en yüksek düzeyde hayvansal ürün elde etme becerisinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ., Uzun,F., 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuz MayısÜniversitesi Ziraat Fakültesi Ders kitabı No:9 SAMSUN. Altın, M., Gökkuş, A., Koç, A., 2005. Çayır Mera Islahı. T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çayır mera terimleri, çayır mera ekolojisi ve fizyolojisi, otlatma sistemleri hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
16 Alan Gezisi 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çayır mera kültürünün tarihçesi
2 Çayır, mera ve yayların tanımı ve özellikleri
3 Çayır meraların hukuksal yönden tanımı ve kültürünün önemi
4 Çayır ve mera ekolojisi
5 Çayır ve mera ekolojisi
6 Klimaks vejetasyonun oluşumu, karakterleri, bozulması ve değişimi
7 Çayır ve mera kültürünün bitki fizyolojisi ile ilişkisi
8 Çayır ve mera kültürünün bitki fizyolojisi ile ilişkisi
9 Ara Sınav
10 Otlatma amenajmanı ve otlatma sistemleri
11 Otlatma amenajmanı ve otlatma sistemleri
12 Çayır alanlarından faydalanma
13 Ot hasadı ve kurutma
14 Bitki topluluklarının özellikleri ve vejetasyon çalışmaları
15 Bitki topluluklarının özellikleri ve vejetasyon çalışmaları
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198707 Mera amenajmanında ekolojik faktörlerin önemi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1174569 Mera kapasitesinin hesaplanması, yüksek verim ve kaliteli hayvansal ürün elde etmek için en uygun otlatma sisteminin planlamasını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 3 3 2 3 2
2 3 3 3 2 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek