Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB409 Çayır Mera Amenajmanı 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Çayır ve mera amenajmanı terimlerinin anlamını kavratmak, çayır-mera fizyolojisi, çayır- mera ekolojisi, otlatma kapasitesi, üniform otlatma, uygun zamanda otlatma, otlatma sistemleri hakkında bilgi vermek, mera alanlarında bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynakların korunması ve en yüksek düzeyde hayvansal ürün elde etme becerisinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ., Uzun,F., 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuz MayısÜniversitesi Ziraat Fakültesi Ders kitabı No:9 SAMSUN. Altın, M., Gökkuş, A., Koç, A., 2005. Çayır Mera Islahı. T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çayır mera terimleri, çayır mera ekolojisi ve fizyolojisi, otlatma sistemleri hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
16 Alan Gezisi 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çayır mera kültürünün tarihçesi 1 ÇAYIR VE MERA KÜLTÜRÜNÜN TARİHÇESİ.pdf
2 Çayır, mera ve yayların tanımı ve özellikleri 2 Çayır, mera ve yayların tanımı ve özellikleri.pdf
3 Çayır meraların hukuksal yönden tanımı ve kültürünün önemi 3 Çayır meraların hukuksal yönden tanımı ve kültürünün önemi.pdf
4 Çayır ve mera ekolojisi 4-5 Çayır ve mera ekolojisi.pdf
5 Çayır ve mera ekolojisi 4-5 Çayır ve mera ekolojisi.pdf
6 Klimaks vejetasyonun oluşumu, karakterleri, bozulması ve değişimi 6 Klimaks vejetasyonun oluşumu, karakterleri, bozulması ve değişimi.pdf
7 Çayır ve mera kültürünün bitki fizyolojisi ile ilişkisi 7-8 Çayır ve mera kültürünün bitki fizyolojisi ile ilişkisi.pdf
8 Çayır ve mera kültürünün bitki fizyolojisi ile ilişkisi 7-8 Çayır ve mera kültürünün bitki fizyolojisi ile ilişkisi.pdf
9 Ara Sınav
10 Otlatma amenajmanı ve otlatma sistemleri 10 Otlatma amenajmanı ve otlatma sistemleri.pdf
11 Otlatma amenajmanı ve otlatma sistemleri 11 Otlatma amenajmanı ve otlatma sistemleri.pdf
12 Çayır alanlarından faydalanma 12 Çayır alanlarından faydalanma.pdf
13 Ot hasadı ve kurutma 13 Ot hasadı ve kurutma.pdf
14 Bitki topluluklarının özellikleri ve vejetasyon çalışmaları 14 - 15 Bitki topluluklarının özellikleri ve vejetasyon çalışmaları.pdf
15 Bitki topluluklarının özellikleri ve vejetasyon çalışmaları 14 - 15 Bitki topluluklarının özellikleri ve vejetasyon çalışmaları.pdf
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1425304 Mera amenajmanında ekolojik faktörlerin önemi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1402526 Mera kapasitesinin hesaplanması, yüksek verim ve kaliteli hayvansal ürün elde etmek için en uygun otlatma sisteminin planlamasını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5 4 2 3 4 3 3 2 3 2
2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek