Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB411 Tarla Denemeleri 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu derste tarımsal araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan deneme metodları hakkında temel bilgiler verilecek ve tarla denemelerinin arazide kurulması sırasındaki aşamalar uygulamalı olarak öğrencilere öğretilecektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hatice Bozoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülümser, A., H. Bozoğlu, E. Pekşen, 2006. Araştırma ve Deneme Metotları. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No: 48, 264 s, Samsun (2002) İkinci Baskı 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi, bilim ve araştırma, araştırmanın tarihçesi, tarla deneme tekniğinin önemi ve konusu Tarımsal araştırmalar, tarımsal araştırmaların önemi ve çeşitleri Denemelerin planlanması, denemelerde uyulması gerekli kurallar, tekrarlama, şansa bağlılık, diğer önlemler Parsel şekli, büyüklüğü ve konumu, kenar tesiri kavramı, parsellerde bitki eksiklikleri ve deneme hatasına etkileri Deneme hatası, deneme hatasının hesaplanması, deneme hatasına etki eden faktörler Denemeler kurulması sırasında yapılan parselasyon işlemlerine ait uygulamalar, blok, parsel, blok arası, parsel arası kavramlarının arazide uygulamalarında öğrencilere gösterilmesi (dik çıkma, bir doğrunun uzatılması, deneme blok ve parsellerini oluşturma) Varyans analizi, transformasyonlar, kare kök transformasyonu, açı transformasyonu, logaritmik transformasyon Ortalamalar arası çoklu karşılaştırma testleri Şansa bağlı parseller (tesadüf parselleri) deneme deseni Şansa bağlı parseller (tesadüf parselleri) deneme desenini Şansa bağlı bloklar (tesadüf blokları) deneme deseni, Latin karesi deneme metodu Faktöriyel düzenlemeler, interaksiyon, şansa bağlı parsellerde, bloklarda ve latin karesinde faktöriyel düzenlemeler, deneme planlarının oluşturulması ve arazi uygulamaları Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseni

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 28 2 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi, bilim ve araştırma, araştırmanın tarihçesi Tarla deneme tekniğinin önemi ve konusu 1. giriş.pdf
2 Tarımsal araştırmalar, tarımsal araştırmaların önemi ve çeşitleri Fakülte deneme alanında yürütülen denemelerin ziyaret edilmesi 2.tarla denem tekniği.pdf
3 Denemelerin planlanması, denemelerde uyulması gerekli kurallar, tekrarlama, şansa bağlılık, diğer önlemler Deneme kurulması ile ilgili arazi uygulamaları 3.denemelerin planlanması.pdf
4 Parsel şekli, büyüklüğü ve konumu, kenar tesiri kavramı, parsellerde bitki eksiklikleri ve deneme hatasına etkileri Deneme hatasının hesaplanmasına yönelik uygulamalar 3.denemelerin planlanması.pdf
5 Deneme hatası, deneme hatasının hesaplanması, deneme hatasına etki eden faktörler Deneme hatasının hesaplanmasına yönelik uygulamalar
6 Denemeler kurulması sırasında yapılan parselasyon işlemleri Parsellerin arazide yetleştirilmesine ait uygulamalar, blok, parsel, blok arası, parsel arası kavramlarının arazide uygulamalarında öğrencilere gösterilmesi (dik çıkma, bir doğrunun uzatılması, deneme blok ve parsellerini oluşturma)
7 Varyans analizi, transformasyonlar, kare kök transformasyonu, açı transformasyonu, logaritmik transformasyon Transformasyonlar üzerine uygulamalar 2.Varyans Analizinin Temel Varsayımları24.12.2002.doc
8 Ortalamalar arası çoklu karşılaştırma testleri LSD Testi, Duncan Testi Çoklukarşılaştırmatestleri.pdf
9 Şansa bağlı parseller (tesadüf parselleri) deneme deseni, deneme deseninin üstün yanları (avantajları), deneme deseninin zayıf yönleri (dezavantajları), varyans analizi Şansa bağlı parseller (tesadüf parselleri) deneme deseninde bir deneme planının arazide uygulanması TPaselleri.pdf
10 Ara sınav
11 Şansa bağlı bloklar (tesadüf blokları) deneme deseni, deneme deseninin üstün ve zayıf yönleri, deneme desenine ait örnek sorular üzerinden deneme planlarının oluşturulması ve bunların arazide deneme alanı üzerinde uygulanması Şansa bağlı bloklar (tesadüf blokları) deneme deseninde bir deneme planının arazide uygulanması TBLOKLARI.pdf
12 Latin karesi deneme metodu, deneme deseninin üstün ve zayıf yönleri, Latin karesi deneme deseninde bir deneme planının oluşturulması ve arazide uygulanması Latin karesi.pdf
13 Faktöriyel düzenlemeler, interaksiyon, şansa bağlı parsellerde ve bloklarda faktöriyel düzenlemeler, denemeler Tesadüf bloklarında faktöriyel düzenlemeler, deneme planlarının oluşturulması ve arazi uygulamaları faktöriyel.pdf
14 Tesadüf bloklarında bölünmüş ve bölünen bölünmüş parseller deneme deseni, deneme deseninin üstün ve zayıf yanları Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme planlarının oluşturulması ve arazi uygulamaları Böl.P1.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428090 Tarla denemelerinde kullanılan temel deneme metotlarını öğrenir.
2 1426908 Tarla denemelerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sırasında dikkat edilecek hususlar konusunda genel bilgiye sahip olur
3 1429940 Basit tarla ve labotatuvar denemelerinin planlayabilir ve bu planları uygulamaya koyar
4 1430795 Denemelerin istatistiksel analiz sonuçlarının genel anlamda değerlendirir ve sonuçlar çıkarır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5
2 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5
3 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek