Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB413 Doğal Yem Kaynakları 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Toplam kaliteli kaba yem açığının yanı sıra, kışın ve yaz ortası dönemde hem kaliteli kaba yem açığı doruk noktasına çıkmakta, hem de yeşil yem zinciri kırılmaktadır. Yüksek yaylalar dışında, haziran-eylül döneminde meralarımızda bulunan bitkiler yüksek sıcaklık ve kuraklıktan dolayı ya tümüyle kurumakta veya dormant hale geçmektedirler. Bu nedenle, yaz döneminde çayır meraların verimi oldukça düşmektedir. Kaba yem açığımızın azaltılması amacıyla verimli ve besleme değeri yüksek, doğal floramızda mevcut bazı türlerin yem bitkisi olarak kullanılması gerekmektedir. Hem buğdaygil ve baklagiller familyalarından hem de diğer familyalardan bitkilerin verim ve bazı kalite özellikleri dikkate alınarak yem bitkisi olarak değerlendirilebilirliklerinin tartışılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mustafa Tan, Süleyman Temel, 2012 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:246

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farklı çevre koşullarında değerlendirilebilecek uygun yem kaynaklarının incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 3 3 9
21 Rapor Sunma 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Horozibiği Bitkisinin Önemli Türleri ve Yayılışları. Horoz ibiği.pptx
2 Hayvan Pancarı Bitkisinin Önemi, Kullanılması ve Besleme Değeri Hayvan Pancarı.ppt
3 Tuz Çalısı ve Kara Pazı Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması Tuz Çalısı.pptx
4 Süpürge Otu ve Yaz Selvisi Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması Süpürge Otu.ppt
5 Brassica Türlerinin Adaptasyonu ve Besleme Değerleri Brassica sp..pptx
6 Çayır Düğmesi Bitkisinin Önemi, Besleme Değeri ve Kültürü Çayır düğmesi.pptx
Bituminaria.ppt
7 Adi Aslandişi ve Hindiba Türlerinin Önemi ve Kullanılması Cichorium intybus.pptx
Adi aslandişi.ppt
8 Ayçiçeği ve Arı Otu Türlerinin Bitkisel Özellikleri ve Yetiştiriciliği Arı Otu.ppt
9 Sinir Otu Bitkisinin Yetiştiriciliği ve Besleme Değeri Sinir otu.ppt
10 Ara Sınav
11 Polygonum Türlerinin Önemi ve Kullanılması çoban değneği.pptx
12 Tarla Sarmaşığı Bitkisinin Önemi ve Kullanılması tarla sarmaşığı.ppt
13 Ebegümeci ve Semizotu Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması semiz otu.pptx
Ebegümeci.ppt
14 Çalı ve Ağaçların Ekolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412853 Öğrenci doğal yem kaynakları hakkında bilgi edinir.
2 1400623 Öğrenci marjinal alanlarda yetiştirilebilecek doğal yem kaynakları hakkında bilgi edinir.
3 1501685 Öğrenciler doğal yem kaynaklarının hayvan besleme açısından üstünlükleri ve sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 3 3 5 2 3 3 4 3
2 5 3 3 3 2 3 4 2 4 2 5 3
3 5 3 3 2 2 4 4 3 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek