Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB415 Hızlı Çoğaltım Teknikleri 927003 4 7 4

Dersin Amacı

bu dersi alan öğrenciler tarla bitkileri kapsamına giren bitkileri modern teknikler kullanarak hızlı çoğaltım yöntemlerini öğrenir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim AYTAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin gelişimi için önemli harici ve dahili faktörler Totipotenz Biyorektörler Doku kültürü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 5 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
49 Performans 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 2 6 12
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hızlı çoğaltım tekniğinin önemi
2 Bitkisel Üretim İçin Kullanılan Besiyerleri ve özelikleri
3 Bitkisel Üretim İçin Kullanılan Besiyerleri ve özelikleri
4 Temel Beslenme Ortamında Bulunması Gereken Elementler
5 Totipotens Özelliği Nedir?
6 Klonla Hızlı Çoğaltım teknikleri
7 Tarla Bitkilerinde Saplarla Çoğaltım Teknikleri
8 Yumrulu Bitkilerde Hızlı Çoğaltım Teknikleri
9 Arasınav
10 Köklerden Hızlı Çoğaltım teknikleri
11 Yapraklardan Çoğaltım Teknikleri
12 Biyoreaktör Nedir?
13 Su Kültürü (Hidroponik) temel esasları
14 Su kültürü hangi Amaçlar İçin Kullanılır

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181679 Totipotenz özelliğini öğrenir
2 1188735 Doku kültürü yöntemlerinin pratiğe aktarılma yöntemlerini öğrenir
3 1202186 Bioreaktörlerin kullanımı hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5
2 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek