Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB417 Tarla Bitkilerinde Organik Tarım 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilere, doğal kaynakların ve çevrenin korunması, iyi tarım uygulamaları, Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın durumu,gelişimi, tarla bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarımın önemi, Konvensiyonel ve organik tarım sistemi arasındaki farklılıklar, üretim girdilerinin ekonomik doğru kullanımı, organik yetiştiricilikte tekniklerin uygulanması ve yöntemleri, organik ürün mevzuatı, organik ürün Pazarına dair temel kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ş. Funda ARSLANOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Er, C., Başalma, D.2008. Organik Tarımdaki Gelişmeler. 2. Zengin M. 2007, Organik Tarım, Hasat Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul 3.Rehber, E. 2011. Organik tarım Ekonomisi. Ekin Yayın evi. 4-Ekolojik Tarım (Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları) ETO Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 1999. 5-Organic Farming Diamond Farm Enterprises New Yrk, USA Lampkin, N., 1990. 6.Çakmakçı, R. Ve Ü. Erdoğan 2005. Organik Tarım. Atatürk Üniv. Ispir Hazma Polat Myo Yayınları. Erzurum 2339s., 7.Selaattin, K. 2005. Organik Tarım Sistemleri Ve Çevre, Turhan Kitabevi 350 S. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Organik tarım, sürdürülebilir tarım, ekolojik tarım ifadelerinin tanımı - Doğal kaynakların (toprak, su, hava , gen kaynakları) korunması - iyi tarım uygulamaları - Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın gelişmesi seyri, - Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarım -Üretim girdilerinin doğru kullanımı - Aşırı gübre, pestisit, insektisit kullanımının tarım üzerine etkileri - Konvensiyonel ve organik tarım arasındaki farklılıklar - Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarım tekniklerin ve uygulanması - Organik ürün mevzuatı, organik ürün pazarı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Tarımın Tanımı, Tarihçesi, Amacı, Önemi Dünya' da ve Türkiye'de organik tarımla tarla bitkileri yetiştiriciliğinin durumu
2 Organik tarım yönetmeliğinin Tarla bitkileri yönünden incelenmesi
3 Sürdürülebilir tarım, ekolojik tarım, iyi tarım uygulamalarının açıklanması Organik tarım ile konvansiyonel tarımın farkları ve benzerlikleri
4 Organik tarımda toprak işlemenin önemi, girdi kullanımı
5 Organik tarımda yetiştirme teknikleri, Tarla bitkilerinde Organik tarım sistemiyle üretimde sulamanın önemi ve dikkat edilecek hususlar
6 Organik tarımda üretim materyali (tohumluk, fide, fidan ve damızlık) Organik tarımda ekim nöbeti uygulamaları, Organik tarımda uygulamalara geçiş
7 Ders tekrarı ve Ara sınav
8 Organik tarım komiteleri ve bu komitelerin yapısı Organik tarım mevzuatı
9 Tarla bitkilerinde Organik tarım sistemine göre yabancı ot mücadelesi, uygulamada dikkat edilecek hususlar
10 Organik tarımda hastalık ve zararlılara karşı yapılacak mücadele yöntemleri, dikkat edilecek konular
11 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması,logoları ve sertifikasyon koşulları
12 Tarla bitkilerinde Organik ürünlerin, saklanması, paketlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde dikkat edilecek hususlar
13 Tarla Bitkilerinde Organik tarım sistemine göre Ürün Yetiştiriciliğine örneklemeler
14 Tarla Bitkilerinde Organik tarım sistemine göre Ürün Yetiştiriciliğine örneklemeler
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422149 Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir ve ekolojik tarım kavramlarını tanımlar.
2 1424743 Organik ve konvansiyonel tarımın uygulamadaki farklılıklarını örneklerle açıklar .
3 1425727 Doğal kaynakların doğru kullanımı hakkında bilgilenir.
4 1426463 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde organik tarım yöntemlerini uygulayabilir
5 1427118 Tarımsal girdilerin doğru kullanımı hakkında bilgi edinir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek