Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB404 Çayır Mera Islahı 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Çayır ve mer'a ıslahının tanımı ve önemini kavratmak, çayır ve meraların mevcut durumu hakkında bilgiler vererek, mera ıslahının teknik esaslarını öğretmek, çayır ve mer'aların gübrelenmesi, yabancı ot savaşı, toprak ve su muhafaza yöntemleri, normal bakım işleri, otlatmayı kolaylaştırıcı mera tesis ve yapıları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ., Uzun,F., 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuz MayısÜniversitesi Ziraat Fakültesi Ders kitabı No:9 SAMSUN. Altın, M., Gökkuş, A., Koç, A., 2005. Çayır Mera Islahı. T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çayır meraların mevcut durumu hakkında bilgi vermek, mera ıslahının teknik esasaları, mera ıslah metodları ve otalatmayı kolaylaştırıcı yapılar hakkında bilgi vermek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
17 Alan Çalışması 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Otun kalitesi ve besin değeri
2 Otun kalitesi ve besin değeri
3 Çayır ve mera ıslahı
4 Çayır ve mera ıslahı
5 Çayır meraların gübrelenmesi
6 Çayır ve meralarda yabancı bitki savaşımı
7 Diğer ıslah yöntemleri
8 Toprak-su muhafaza yöntemleri
9 Ara Sınav
10 Çayır meraların bakımı
11 Yapay çayır mera tesisinin teknik esasları
12 Yapay çayır ve mera karışımlarına alınacak türlerin seçilmesi
13 Karışımların hazırlanması
14 Yapay çayır mera tesisi
15 Yapay çayır mera tesisi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196121 Mera ıslahının teknik esaslarını öğrenecektir.
2 1211239 Islah edilecek olan meraya hangi ıslah yöntem/yöntemlerinin uygulayacağını öğrenecektir.
3 1190676
4 1198087

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 3 4 4 3 1 3 1 3 2 3 2 2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek