Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB408 Mesleki Uygulama II 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, uzman öğretim üyeleri tarafından tarla bitkileri tarımı ile ilgili temel konularda son literatür ile pratik uygulamaları öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurt, O., 2012. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabi No : 44 (3. Basım).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda uygulamaları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 7 3 21
17 Alan Çalışması 7 5 35
51 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Serin iklim tahıl Toplantı, arama kaynakları, Alan uygulamaları, Tarla bitkilerinin sınıflandırılması.pdf
2 Sıcak İklim Tahılları uygulamaya dayalı rapor
3 Serin iklim gıda baklagiller uygulamaya dayalı rapor
4 sıcak mevsimde gıda baklagiller uygulamaya dayalı rapor
5 Serin iklim lifli bitkiler uygulamaya dayalı rapor
6 Sıcak sezon lifli bitkiler arama kaynakları,
7 Serin iklim yağ bitkileri arama kaynakları,
8 ara sınavı
9 Sıcak sezon yağ bitkileri uygulamaya dayalı rapor
10 Nişasta ve şeker bitkileri uygulamaya dayalı rapor
11 tıbbi bitkileri uygulamaya dayalı rapor
12 Baklagil yem bitkileri uygulamaya dayalı rapor
13 Çim yem bitkileri uygulamaya dayalı rapor
14 Dönem projesi sunumu uygulamaya dayalı rapor
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190890 Tahıl ve Türkiye ve dünyada gıda baklagil ekonomik önemi. Adaptasyon, tahıl, büyüme aşamasında, fizyolojik olaylar, çimlenme, Türkiye'de kardeşlenme, kök, yaprak, çiçek durumu, besin, vadesi ve yetiştirme.
2 1192004 Türkiye ve dünyada lif bitkileri ekonomik önemi. Uyum, büyüme aşamasında, fizyolojik olaylar, çimlenme, kök, yaprak, çiçek durumu, besin, vadesi ve Türkiye'deki ekimi
3 1171390 Türkiye ve Dünyada yağ bitkilerinin ekonomik önemi. Uyum, büyüme aşamasında, fizyolojik olaylar, çimlenme, kök, yaprak, çiçek durumu, besin, vadesi ve Türkiye'deki ekimi
4 1180111 Türkiye ve dünyada nişasta ve şeker bitkilerinin ekonomik önemi. Uyum, büyüme aşamasında, fizyolojik olaylar, çimlenme, kök, yaprak, çiçek durumu, besin, vadesi ve Türkiye'deki ekimi
5 1180936 Türkiye ve dünyada tıbbi bitkileri ekonomik önemi. Uyum, büyüme aşamasında, fizyolojik olaylar, çimlenme, kök, yaprak, çiçek durumu, besin, vadesi ve Türkiye'deki ekimi
6 1187071 Türkiye ve dünyada yem bitkilerinin ekonomik önemi. Uyum, büyüme aşamasında, fizyolojik olaylar, çimlenme, kök, yaprak, çiçek durumu, besin, vadesi ve Türkiye'deki ekimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 4 3 2 3
2 4 4 3 4 4 3 3 3
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek