Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB412 Keyif Bitkileri 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerine önemli keyf bitkileri hakkında bilgi vermek memleketimizde yetişenlerin yetiştirme tekniğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Selim AYTAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baydar, H.2005.Tıbbi Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilim ve Teknolojisi.SDÜ Zir. Fak. Yay. Yay No:51. Isparta. 216 s. Er, C. Yıldız, M.2007.Keyf Bitkileri. AÜ. Zir. Fak. Yay. Yay No:1555. Ankara. 237 s. Gürbüz, B.2010.Keyf Bitkileri II.AÜ Zir. Fak. Yay. Yay No:1583. Ankara. 100 s. Kevseroğlu, K.2011.Keyf Bitkileri Yetiştiriciliği.OMÜ Zir. Fak. (Yayınlanmamış Ders Notları) Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Önemli ekonomik değere sahip keyf bitkilerinin tanımı, önemi ve memleketimizde yetiştirilen keyf bitkileri ile ilgili bilgi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 75 1
17 Alan Çalışması 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 7 21
11 Soru-Yanıt 1 17 17
17 Alan Çalışması 4 7 28
21 Rapor Sunma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Keyf bitkileri hakkında genel bilgiler, legal ve illegal keyf bitkileri. ) keyf_bitkileri_giris.pdf
2 Tütünün menşei, tarihcesi, sistematiği, dünyada ve memleketimizde üretimi ve tüketimi, ithalatı ve ihracatı. X Aytac_tutun_tarimi_2016.pdf
3 Tütünün bitkisel özellikleri, tütünde kalite, tütün yaprağının kimyasal yapısı. X Aytac_tutun_tarimi_2016.pdf
4 Fide alanının hazırlığı, fidelerin tarlaya dikimi. X Aytac_tutun_tarimi_2016.pdf
TUTUN TARIMI.pdf
5 Tütün bölgeleri ve çeşitleri, tütün tiplerinin iklim istekleri, tütünün yetiştirme tekniği. ) Aytac_tutun_tarimi_2016.pdf
6 Tütünde kırım, dizim, kurutma, bakım ve manipulasyon. X Aytac_tutun_tarimi_2016.pdf
modern_tutun_tarimi_ek_dosya.pdf
7 Tütün fabrikasyonu. X Aytac_tutun_tarimi_2016.pdf
8 Çayın sistematiği, tarihçesi, dünyada ve türkiyede çay üretimi ve tüketim, ithalatı ve ihracatı, çayda tipleri, çayda kalite ve çay fabrikasyonu. X cay_ders_notlari.pdf
9 Ara Sınav Haftası.
10 Haşhaşın tarihçesi, menşei, mevzuatı, ithalatı, ihracatı, bitkisel özellikleri ve sistematiği, yetiştirme teknikleri. hashas_selim.pdf
hashas mevzuati.htm
hashas_tarimi.pdf
hashas_sunu_2020.pdf
11 Kenevirin tarihçesi, menşei, mevzuatı, ithalatı, ihracatı, bitkisel özellikleri ve sistematiği, yetiştirme teknikleri. Aytac_kenevir_tarimi_2020.pdf
12 Şerbetçionun tarihçesi, menşei, ithalatı, ihracatı, bitkisel özellikleri ve sistematiği, yetiştirme teknikleri. SERBETCI_OTU.pdf
13 Anasonun tarihçesi, menşei, ithalatı, ihracatı, bitkisel özellikleri ve sistematiği, yetiştirme teknikleri. ANASON.pdf
14 Memleketimizde yetiştirilmeyen, farklı şekillerde tüketimi söz konusu olan bazı keyf bitkilerinin (Kahve, Kakao, Koka, Kola, Guarana ve Mete) etken maddeleri ve yetiştiriciliği. X diger_keyf_bitkileri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222882 Önemli keyf bitkilerini öğrencilere tanıtmak.
2 1223725 Başta tütün olmak üzere önemli keyf bitkilerinin ithalat ve ihracatı ile yetiştirme tekniği.
3 1224347 Keyf bitkilerinin kullanım alanları hakkında bilgi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 1 3 2
2 2 1 3 3 2 2 1 3
3 2 2 2 2 2 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek