Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT110 Uzaktan Algılama 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yerbilimi çalışmalarında günümüzde yaygın olarak kullanılanve ileri teknolojilerden olan uzaktan algılama konusu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Orhan Dengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sesören, A. 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar Sesören, A.2006. Fotojeoloji.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Uzaktan algılamaın tarihsel gelişimi, Enerji kaynakları, Atmosferik etkiler, Uzaktan algılama sistemleri, Uzaktan algılama platformları, Başlıca uzaktan algılama uyduları ve özellikleri, Görüntü yorumlarının elementleri, Görüntü sınıflandırma, Uzaktan algılamanın toprak etüd ve haritalama çalışmalarında kullanımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uzaktan algılamanın tarihsel gelişimi 1.pdf
2 Enerji kaynakları ve hedef etkileşmeleri 2.pdf
3 Atmosferik etkiler 3.pdf
4 Uzaktan algılama sistemleri, 4.pdf
5 Uzaktan algılama platformları 5.pdf
6 Hava fotografları ve özellikleri 6.pdf
7 Hava fotograflarının çekimi ve ölçek 7.pdf
8 Hava fotograflarının yorumu 8.pdf
9 Uzaktan algılamada çözünürlük özellikleri 9.pdf
10 Ara sınav 10.pdf
11 Başlıca uzaktan algılama uyduları ve özellikleri 11.pdf
12 Başlıca uzaktan algılama uyduları ve özellikleri 12.pdf
13 Görüntü yorumlarının elementleri, 13.pdf
14 Görüntü sınıflandırma, 14.pdf
15 Veri entegrasyonu 15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133274 Uzaktan algılamaın tarihsel gelişimi ve prensipleri ifade eder
2 1197788 Uzaktan algılamada kullanılan araçları açıklar
3 1150991 Uzaktan algılamanın kullanıldıkları alanlar anlatır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme