Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM106 Organik Kimya 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, organik kimyadaki temel kavramları, sentez ve tepkimelerde takip edilecek yöntemleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Deniz Ekinci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fessenden, R.J.; Fessenden, J.S.; Logue, M.W.; Çeviri Editörü Uyar, T. Organik Kimya, Güneş Kitapevi, Ankara, (2001).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bağ ve Moleküler Yapılar Karbon Bileşikleri Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma Fonksiyonel Gruplar Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler Aldehit ve ketonlar Karbonil grubu ve özellikleri Karboksilik asitler Aminler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bağ ve Moleküler Yapılar Organik Kimya.ppt
2 Karbon Bileşikleri Organik Kimya.ppt
3 Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma Organik Kimya.ppt
4 Fonksiyonel Gruplar Organik Kimya.ppt
5 Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş Organik Kimya.ppt
6 İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Organik Kimya.ppt
7 Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon Organik Kimya.ppt
8 Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri Organik Kimya.ppt
9 Ara Sınav
10 Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler Organik Kimya.ppt
11 Aldehit ve ketonlar Organik Kimya.ppt
12 Karbonil grubu ve özellikleri Organik Kimya.ppt
13 Karboksilik asitler Organik Kimya.ppt
14 Aminler Organik Kimya.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4 1374966 Organik Kimyada Stereokimya kavramını öğrenir
5 1368532 Organik kimyanın temel kavramlarını (elektrofil, nükleofil, indüktif etki, mezomerik etki, sterik etki vb) öğrenir.
6 1383154 Organik kimyanın terminolojisini öğrenir
7 1372709 Organik bileşiklerde adlandırmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4
6 5 4 5 5 5
7 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek