Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB201 Tarım Makinaları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal mekanizasyon sistemini anlayabilmesi, tarımda enerji kaynaklarını tanımasını, traktörler ile tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Keskin, Rahmi ve Erdoğan, Doğan, 1992. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 359, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal Mekanizasyonun Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Yararları; Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon (Tarımsal Yapı, Tarihsel Gelişimi ve Düzeyi, Türkiye Tarımında Mekanizasyonu Geciktiren Önemli Etkenler); Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Sistemi; Tarımda Kullanılan Enerji Kaynakları, Tarım Traktörleri (Genel Özellikleri), Tarım Alet ve Makinaları; Toprak İşleme Alet ve Makinaları, Ekim, Dikim Makinaları, Gübre Dağıtma Makinaları, Sulama Mekanizasyonu, Bitki Koruma Makinaları, Hasat-Harman Makinaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları 1.pptx
2 Türkiye’de tarımsal mekanizasyon (tarımsal yapı, tarihsel gelişimi ve düzeyi, Türkiye tarımında mekanizasyonu geciktiren önemli etkenler) 2.pptx
3 Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi, Tarımda kullanılan enerji kaynakları Tarım traktörleri (teknik özellikleri) 2.pptx
4 Tarım traktörleri (işlevsel özellikleri) 3-Tarım Traktörleri 22.12.2019.pptx
5 Toprak işleme alet ve makinaları (sürüm teknikleri, pulluklar, dipkazan) 5 top işl 1.pptx
6 Toprak işleme alet ve makinaları (kültivatör, tırmık, merdane, toprak frezesi) 6 top işl 2.pptx
7 Ekim Makinaları 7 ekim 1.pptx
8 Hassas ve özel ekim, dikim makinaları 8 ekim 2.pptx
9 Gübre dağıtma makinaları (mineral) 9 ekim3.pptx
10 Arasınav
11 Gübre dağıtma makinaları (çiftlik) 10 ekim 4.pptx
12 Sulama mekanizasyonu 11sulama.pptx
13 Bitki koruma makinaları 12 bitki koruma.pptx
14 Hasat-harman makinaları (kaba yem hasat makinaları) 13 hasat.pptx
15 Hasat-harman makinaları (tahıl, yumru ve özel hasat makinaları) 14 harman.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363170 Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları, Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyi bilgilerini kavrayabilme.
2 1377691 Tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini öğrenir.
3 1381286 Tarım traktörleri (genel özellikleri)’ni öğrenir
4 1369675 Tarımda enerji kaynakları ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek