Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders, Ziraat Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine Zootekni Bilimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. (Assoc. Prof) Savaş Atasever

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertuğrul, M., 1997. Hayvan Yetiştirme (A.Ü. Z.F. Yay.) Slaytlar Elektonik Ortam Bilgisi Muhtelif Dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarının üretimi, bakım-beslemesi ile ilgili kavramlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 1 5 5
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni biliminin tanıtımı, temel kavramlar
2 Dünya ülkelerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapısı
3 Türkiye'de hayvansal üretimin yapısal durumu
4 Evcil hayvanların anatomik yapıları
5 Evcil hayvanların fizyolojik yapıları, beslenme ve yem değerlendirme aktiviteleri
6 Üreme ile ilgili temel kavramlar
7 Hayvan Islahına giriş
8 Yetiştirme metodları
9 Çiftleştirme metodları
10 Arasınav
11 Sığırcılık hakkında temel bilgiler
12 Koyunculuk hakkında temel bilgiler
13 Tavukçuluk hakkında temel bilgiler
14 Arıcılık hakkında temel bilgiler ve konuların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123185 Bu dersi alan öğrenciler zootekni ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
2 1119035 Meslek hayatında hayvancılıkla ilgili sorunları çözmede kendisine yardımcı olacak pratik bilgileri elde edinirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4
2 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek