Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metodları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bağımsız bir denemenin kurulması, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilip yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Hasan ÖNDER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Bek, Y., E. Efe, 1988. Arastirma ve Deneme Metotlari I. Ç.Ü.Z.F. Yayinlari: Ders Kitabi No: 71. 368 s. 2- Yıldız N., Bircan, H., 1994. Araştırma ve Deneme Metotları, Atatürk Üniv. Yayınları No. 697, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma ve deneme metotları, Varyans analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Denemelerin planlanması ve genel tanımlar
2 t-testi ile varyans analizi arasındaki ilişki
3 Varyans analizi ve varsayımları ve varyansların homojenliği testleri
4 Tesadüf parselleri deneme planı ve transformasyonlar
5 Çoklu Karşılaştırma Testleri; LSD, Tukey, Duncan, SNK Testleri
6 Tekerrürsüz Tesadüf Blokları Deneme Planı
7 Tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Planı
8 Latin Kare Deneme Planı
9 Genel Tekrar
10 Ara Sınav Haftası
11 Faktöriyel Deneme Tertipleri
12 Faktöriyel Deneme Tertipleri
13 İki seviyeli ve Alt grup Sayıları Farklı İç-İçe Sınıflanmış Deneme Planları
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529928 Bağımsız bir deneme planlayıp kurabilir
2 1529929 Denemeden elde ettiği verileri değerlendirebilir
3 1529930 Analiz sonuçlarını yorumlayarak öneriler üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek