Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP201 Analitik Kimya ve İnstrümental Analiz 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere analitik kimyanın temel kavramları hakkında uygulamalı olarak bilgi vermekte, tarımla analitik kimyanın ilişkisi öğretilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Somer ve ark., 1994. Analitik Kimya. Gazi Büro Kitabevi. Ankara Gündüz, T. 1986. Kalitatif Analiz Ders Kitabı. AÜ, Fen Fakültesi Yayınları, No:143, Ankara Ünal, H., Başkaya, H.S. 1983. Analitik Kimya II. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:874, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çözeltiler, çözelti konsantrasyonları, Molar, Normal, % 'de çözeltiler, asitler, bazlar, titrasyon, aletli analizler, spektrofotometrik, potansiyometrik, flame fotometrik, atomik absorpsiyon spektrofotometrik analizler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik kimyada temel kavramlar, çözeltiler, çözücüler ve çözünenler 1.pdf
2 Konsantrasyonlar, yüzde çözeltiler, molal, molar, normal çözeltiler 2.pdf
3 Çözeltilerde taneciközellikleri ve iyonlar arası kuvvetler, kaynama noktasının yükselmesi, donma noktası ve buhar basıncının düşmesi 3.pdf
4 İyonik denge, kimyasal denge, denge sabitesinden sağlanan yararlar, reaksiyonların hızı ve yönü 4.pdf
5 Homojen ve heterojen denge reaksiyonları, çözünürlüğün hesaplanması, çözünürlüğü etkileyen faktörler 5.pdf
6 Asitler ve bazlar, monoasit çözeltilerde konsantrasyon ve pH hesaplanması, 6.pdf
7 Poliprotik asitlerde konsantrasyon ve pH hesaplanması 7.pdf
8 Kantitatif analiz yöntemleri, volumetrik analizler, indikatörler, 9.pdf
9 Ara Sınav
10 Amonyum tuzlarında Azot tayini, Kjeldahl metodu ile çözeltilerde azot tayini 10.pdf
11 Çöktürme reaksiyonlarına dayanan titrasyon metodlerı, çözeltilerde klor analizi, 11.pdf
12 Spektrofotometrik yöntemler, çözeltilerde fosfofor tayini 12.pdf
13 Potansiyometrik yöntemler ve esasları, çözeltilerde nitrat tayini 13.pdf
14 Atomik abssorpsiyon spektrofotometrik ve flame fotometrik yöntemler, çözeltilerde element analizleri. 14.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372997 Kalitatif ve Kantitatif analiz yöntemlerini öğretir.
2 1375876 Bölüm öğrencilerine loboratuar analizlerinde kullanacakları kimyasal maddeleri, malzemeleri ve araç gereçleri tanıtır.
3 1350804 Tarımla analitik kimyanın ilişkisini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 5 4 3 4
2 2 3 3 4 4 5 4 3 4
3 2 3 3 5 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek