Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders bahçe bitkilerini tanıtmayı ve yetiştiriciliği hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Ayrıca ülkemiz açısından bahçe bitkilerinin önemini belirtir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ağaoğlu, Y. S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araş., ve Geliş. Vakfı Yayınları No: 4. Ankara. 369s. 2. Bahçe Bitkileri Ders notları ve PPT sunuları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması. Ülke ekonomisindeki yeri. Tozlanma, döllenme, partenoparpi ve apomiksiz olayları. İklim, ışık, nem, rüzgar, yer faktörleri bakımından genel ve özel istekleri. Dinlenme, yaşlnma ve periyodisite olayları. Çoğaltma yöntemleri. Bahçe tesisi. Dikim zamanı ve yöntemleri. Yıllık bakım işleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 7 2 14
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
17 Alan Çalışması 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe Bitkilerinin Tanımı Ders_1_Bahçe Bitkilerinin Çalışma Konuları.pdf
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisi bakımından önemi. Ders_2_ Bahçe Bitkilerinin ekonomik önemi.pdf
3 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması. Ders_3_ Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması.pdf
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri Ders_4_ Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Özellikleri.pdf
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri. Ders_5_Bahçe_Ekolojik istekler.pdf
6 Bahçe bitkilerinin fizyolojisi Ders_6_ Periyodisite, dinlenme dökümler.pdf
7 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması; I. Generatif çoğaltma. Ders_7_ Bahçe Çoğaltma (Kalem ve Göz Aşı).pdf
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması; II. Vejetatif çoğaltma. Ders_8_ Çelik, Daldırma ve doku kültürü ile çoğaltma.pdf
9 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması vejetatif çoğaltma metotları Ders_9_ Meyve bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
10 Ara Sınav
11 Bahçe tesisi Ders_11_ Bağ ve Sebze bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
12 Bahçe Bitkilerinde yıllık bakım işlemleri Ders_12_ Yıllık bakım işlemleri.pdf
13 Bahçe Bitkilerinin hasat ve hasat sonrası işlemleri Ders_13_ Yıllık bakım işlemleri.pdf
14 Bahçe ürünlerinin pazarlanması Ders_14_ Bahçe B. Hasat ve Pazarlama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148797 Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.
2 1137662 Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir.
3 1125373 Bahçe bitkilerinin çalışma konularını ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
4 1125381 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir.
5 1131697 Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasını ve bahçe tesisini öğrenir
6 1168615 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde yıllık bakım işlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek