Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

BBu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları genel olarak phylum ya da takım düzeyinde tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde hastalıklara yol açan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin morfolojik yapıları, belirti tipleri, yayılış şekilleri, yabancı otların genel özellikleri, yarar ve zararları hakkında temel bilgiler vermek, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mehmet Ali ŞEVİK Doç.Dr. İslam SARUHAN

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ecevit, O.,Tuncer, C., Hatat, G.,1996. Bitki Koruma. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı. No.20, 2. Baskı, Samsun. Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, Ankara Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hastalık nedenleri, bitki patojenlerinin genel özellikleri, simptomlar, patojenlerin yayılması ve taşınması, epidemiyoloji, temel kontrol metotları, böcek morfolojisi, böcek sistemlerinin fonksiyonu ve yapısı, böceklerin büyümesi ve gelişmesi,böcek ekolojisi ve kontrol metotları, sınıflandırma, bitki zararlısı akar ve nematodların genel özellikleri, hastalık ve zararlılar ile zararlılar ile mücadele yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
7 Laboratuvar 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Koruma, zararlı ve yararlı tür kavramları, Nematoda şubesinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
2 Annelida, Mollusca ve Chordata şubelerinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
3 Acarina altsınıfının genel özellikleri, biyolojileri ve zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
4 Insecta sınıfının genel özellikleri, zarar ve yararları Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
5 Insecta sınıfının önemli takımları ve biyolojileri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
6 Tarımsal zararlılara karşı kullanılan savaş yöntemleri Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
7 Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı, hastalık belirtileri nelerdir Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
8 Bitkilerde hastalık nedenleri, cansız hastalık etkenleri Yabancı otlar Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
9 Canlı hastalık etmenleri Bitki patojeni virusların genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
10 Arasınav
11 Bitki patojeni prokaryotlar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
12 Bitki patojeni funguslar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
13 Bitki patojeni funguslar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
14 Bitki hastalıklarıyla savaşım yöntemleri Arazide ve laboratuarda uygulama Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1361174 Bitki Koruma, zararlı ve yararlı kavramlarını algılayabilme
2 1361752 Bitkilerde hastalık kavramını anlayabilme, hangi etmenlerin bitkilerde hastalık belirtisi oluşturduğu ve sorun olan yabancı otların neler olduğu bilgisini kazanabilme
3 1360614 Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanıyabilme
4 1453512 Bu etmenler ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini ana hatlarıyla kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 5 5 5 4
2 1 5 5 5 4 4 5
3 1 4 5 5 5 4
4 1 1 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek