Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türkiye tarımında tarla bitkilerinin önemi, tarla bitkilerinde yer alan bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı hakkında öğrenciyi bilgi sahibi yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Serhat ODABAŞ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Özer Sancar ve ark. Tarla Bitkileri Üretimi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat 1997. Kurt, O,. 2010. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 44 (2. Baskı). Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarla tarımının genel ilkeleri Tarla tarım sistemleri Tarla Bitkileri yetiştirme teknikleri Tahıllar Yemeklik Tane baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri gruplarında yer alan bitkilerin tanıtımı, yetiştirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
47 Laboratuvar Sınavı 1 4 4
49 Performans 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkisel üretim ve tarla bitkilerinin Dünya ve Türk tarımındaki yeri 001.docx
2 Tarla Bitkilerinin Botaniği, sınıflandırılması ve kullanımı 002.docx
3 Tarla Bitkilerinde Üreme ve tohum kavramları Tarla bitkileri tohumlarının tanınması, çimlendirme testleri 003.docx
4 Çevre faktörleri ve ekoloji 004.docx
5 Toprak işleme ve ekim yöntemleri 005.docx
6 Gübreleme ve Münavebe 006.docx
7 Tarla bitkilerinde hasat ve harman 007.docx
8 Arasınav 008.docx
9 Tarla Bitkileri üretimi ve ıslahı 009.docx
10 Tahıllar ve yetiştirme teknikleri tahılların morfolojisi 010.docx
11 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi 011.docx
12 Endüstri Bitkileri yetiştirme teknikleri endüstri bitkilerinin morfolojisi 012.docx
13 Yemeklik tane baklagiller ve yetiştirme teknikleri yemeklik baklagillerin morfolojisi 013.docx
14 Çayır mera ve yem bitkileri çayır mera yem bitkilerinin morfolojisi 014.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505599 tarla bitkilerini sınıflandırır ve tanımlar
2 1505598 tarla bitkilerinin morfolojisi, ekolojisini öğrenir
3 1505600 Tarla bitkileri yetiştirme tekniklerini öğrenir
4 1505601 Tarla bitkilerinin kullanımı ve ülke tarımındaki yerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 2 3 4 5 5
2 4 5 4 4 5 4 5 4 3
3 4 5 2 5 5 5 4 4 4
4 3 4 5 3 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek