Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP208 Toprak Bilimine Giriş 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersi amacı toprak biliminin önemi, toprağın tanımı ve genel yapısı, toprak ve yerküre arasındaki ilişkiler, toprağın oluşumu, toprak oluşumunda etkili çevresel faktörler ve oluşum süreçleri, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın kullanım alanlarının öğretilmesi hakkında bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Mustafa Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergene, A., 1987. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitapları, No: 47

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak bilimine giriş, toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprakların sınıflandırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak verimliliği, toprak ve su koruma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Toprağın tanımlaması, Toprağın genel yapısı + Toprağın Tanımı ve Genel Yapısı.pdf
2 Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri + Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri.pdf
3 Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma + Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma.pdf
4 Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler + Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler.pdf
5 Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü + Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü.pdf
6 Toprak rengi, Toprak Sıcaklığı + Toprak rengi, Toprak Kıvamı.pdf
7 Toprak suyu, toprak suyunun hareketi + Toprak suyu, toprak suyunun hareketi.pdf
8 Toprakların kimyasal özellikleri: Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi + Toprakların kimyasal özellikleri_ Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi.pdf
9 Ara sınav +
10 Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkisi + Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkisi.pdf
11 Topraklarda bitki besin elementleri , bitkilerin besin elementi gereksinimleri + Topraklarda bitki besin elementleri ve Gübreler.pdf
12 Bitki besin elementleri, Gübreler ve gübreleme + Topraklarda bitki besin elementleri ve Gübreler.pdf
13 Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler + Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler.pdf
14 Toprak erozyonu ve kontrolü + Toprak erozyonu ve kontrolü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348821 Öğrenciler toprak bilimi hakkında temel ve güncel konuları tanımlarlar
2 1373083 Öğrenciler toprak oluşumunu tanımlarlar
3 1355578 Öğrenciler oluşumlarına göre toprakları sınıflandırır.
4 1391135 Öğrenciler fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler gibi toprak özellikleri arasındaki ilişkileri yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 3 5
2 5 5 5 5 4 5 5 3 5
3 5 5 5 5 4 5 5 3 5
4 5 5 5 5 4 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek