Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT210 Mikrobiyoloji 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin mikroorganizmalar hakkında temel bilgileri kazanmalarını sağlamak, Mikrobiyolojinin ana konuları, temel ilke ve uygulamalarını öğretmek Mikroorganizmaların fonksiyonları ve tarımsal önemleri hakkında bilgi altyapısını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Rıdvan Kızılkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Madigan, M.T., Martinko, J.M. 2009. Brock Biology of Microorganisms. Eleventh Edition. Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice hall. Şahin, İ., 1990. Mikrobiyolojiye Giriş. Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojinin temel esasları, mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, yaşamımızda mikroorganizmalar, sponton generasyon, biyogenesis ve hastalıkların germ teorileri, kimyasal temeller, kimyasal bağlar ve reaksiyonlar, önemli biyolojik moleküller, mikroskoplar, boyama teknikleri, mikroorganizmaların, sınıflandırılması ve sınıflandırılmasındaki temel yöntemler, prokaryotik ve ökaryotik hücre yapıları, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, dış ve iç organeller, mikrobiyal gelişme için kimyasal ve fiziksel gereksinimler, besi ortamı ve çeşitleri, saf kültür, mikrobiyal gelişmenin kontrolü, bakteriler, funguslar, mayalar, algler, aktinomisetler, protozoonlar, virüsler, parazitler, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve metabolizmaları, mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, immunolojinin tanımı, antikor ve antijen ve bunların reaksiyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojinin Tanımı ve Konusu, Mikrobiyolojinin Tarihçesi ve Gelişmesi 1.pdf
2 Mikrobiyoloji İçin Biyokimyasal Temeller, Canlı Organizmaların Kimyasal Yapısı, Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Biyomoleküller, Organik Moleküllerin Fonksiyonel Grupları, Hayatın Önemli Molekülleri ( Karbonhidratlar, Proteinler, Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler, Enzimler) 2.pdf
3 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Organizmaların Sınıflandırılmasında Temel Bölümler, Protista Alemi (Basit Yapılı Protistler (Prokaryotlar), Yüksek Yapılı Protistler (Ökaryotlar)) 3.pdf
4 Mikroorganizma Hücresinin Kimyasal Yapısı, Mikroorganizmalarda Beslenme 4.pdf
5 Mikrobiyal Gelişme, Mikroorganizmalarda Üreme ve Ölüm, Mikroorganizmaların Üreme Eğrisi, Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları 5.pdf
6 Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınmaları, Kimyasal Maddelerin Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri, Dezenfektan ve Antiseptik Maddelerin Etki Mekanizmaları, Isı ve Diğer Fiziksel Yöntemlerle Sterilizasyon, Sterilizasyon Amacıyla Kullanılan Maddeler, Mikroskoplar, Mikrobiyolojide Kullanılan Diğer Araç Gereç ve Cihazlar 6.pdf
7 Mikroorganizmaların Ekolojileri 7.pdf
8 Bakteriler 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Mantarlar =Funguslar 10.pdf
11 Aktinomisetler 11.pdf
12 Algler ve Likenler 12.pdf
13 Virüsler, Protozoalar ve Nematodlar 13.pdf
14 Mikroorganizmalar Arasındaki İlişkiler (Yararlı İlişkiler, Zararlı İlişkiler), Mikroorganizmalar İle Rizosfer İlişkileri, Rizosfer Etkisi 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201390 Mikroorganizmaların üretilmesini ve kontrol edilmesinin temel prensiplerini öğretir.
2 1128161 Mikroorganizmaların tarımsal alanda etkisi ve kullanımını öğretir.
3 1158385 Mikroorganizma sınıflamasının temel prensibini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 5 3 3 4
2 4 4 4 4 4 5 3 3 4
3 4 4 4 4 4 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek