Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP206 Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Doğal kaynakların kullanılması ve sürdürülebilirliği hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başol, K., Durman, M., Önder.,H.2007. Doğal kaynakların ve Çevrenin ekonomik analizi. Boşgelmez, A., Boşgelmez, İ., Savaşcı, A., Paslı, N., Kaynaş, S.2000. Ekoloji I ve Ekoloji II.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekoloji, sistem, ekosistem, ekosistemlerde üretim ve tüketim, çevre, doğal kaynaklar, yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar, küresel ısınma ve doğal kaynaklar üzerine etkisi, doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirliği, doğal kaynakların kullanım oranında sosyal optimalite, doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenleri, doğal kaynakları koruma ve işlenmesinde alternatifler, biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, doğal kaynaklar ve ekonomik kalkınma, maden, enerji, orman, su, arazi değerlendirme.Türkiye suları, Havzalara göre Türkiyenin su varlığı ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji, sistem, ekosistem, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-1.pdf
2 ekosistemlerde üretim ve tüketim Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-2.pdf
3 çevre, doğal kaynaklar Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-3.pdf
4 yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-4.pdf
5 küresel ısınma ve doğal kaynaklar üzerine etkisi Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-5.pdf
6 doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirliği, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-6.pdf
7 doğal kaynakların kullanım oranında sosyal optimalite Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-7.pdf
8 doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenleri, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-8.pdf
9 doğal kaynakları koruma ve işlenmesinde alternatifler Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-9.pdf
10 Ara sınav
11 biyolojik çeşitlilik, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-11.pdf
12 arazi kullanımı, Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-12.pdf
13 doğal kaynaklar ve ekonomik kalkınma Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-13.pdf
14 maden, enerji, orman, su, arazi değerlendirme Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-14.pdf
15 Türkiye suları, Havzalara göre Türkiyenin su varlığı ve özellikleri. Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159029 Doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirliğini açıklar
2 1140741 Ekoloji, sistem, ekosistem, ekosistemlerde üretim ve tüketim gibi kavramları tanımlar
3 1121394 Doğal kaynakları koruma ve işlenmesinde alternatifler yaklaşımlar geliştirir
4 1125223 Doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenleri hakkında öneriler getirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme