Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP210 Su Kalitesi ve Türkiye Suları 927003 2 4 4

Dersin Amacı

suyun önemi ve su kalitesi hakkında bilgi vermek, kullanım alanlarına göre su kalitesinin özelliklerini öğretmek, havza tanımlaması, havza yönetim planlaması, Türkiyenin su havzalarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sağlam

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N. Munsuz, İ. Ünver, G. Çaycı. 1999 Türkiye Suları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

suyun önemi ve su kalitesi hakkında bilgi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 suyun önemi, yapısı ve işlevleri
2 sulardaki yabancı maddeler ve kaynakları
3 suların kalite özellikleri
4 su arıtma teknolojisi, atıksuların kirletici sınır değerleri
5 suların doğal yollarla birlikte arıtılması, sulama suyu kalitesi
6 Yeraltı sularının tanımı, oluşumları ve aküfer çeşitleri
7 su kaynakları, akarsular ve özellikleri, akım, taşkın, akarsu yükü
8 Havza tanımı ve özellikleri
9 ara sınav
10 Havza yönetimi ve planlanması
11 Havzalara göre Türkiyenin su varlığı ve kalite özellikleri
12 Havzalara göre Türkiyenin su varlığı ve kalite özellikleri
13 Havzalara göre Türkiyenin su varlığı ve kalite özellikleri
14 Türkiye sularnın sektörel bazda kullanım alanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
44619 1166692 su yapısı, işlevlerii ve önemi öğretilir
44622 1134921 havza yönetimi ve planlaması anlatılır
44623 1124070 kullanım alanlarına göre suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri öğretilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme