Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP303 Toprak Kimyası 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Toprak kimyası birçok kimya kuralını toprakta cereyan eden kimyasal olaylara uygulayarak bu tepkimeler hakkında bilgi edinmeye ve kimyasal karakterli toprak olaylarını açıklamaya çalışarak toprak verimliliğinin anlaşılması ve değerlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamaktır. Ayrıca toprağın bitki besin maddelerince durumlarını, bu elementlerin toprak içerisindeki davranışlarını ve karşılıklı ilişkilerini, toprak kolloidleri tarafından bu elementlerin tutulma mekanizmalarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlam, T., 1997. Toprak Kimyası. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraaat Fakültesi, Yayın no:190, Tekirdağ Sezen, Y., 1991. Toprak Kimyası. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:127, Erzurum Bayraklı, F., 1998. Toprak Kimyası. OMU. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:26, Samsun Usta, S., 2002. Toprak Kimyası. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara Erguvanlı, K., 1983. Mühendislere Jeoloji. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi No:1126, İstanbul Peterson, G.A., 1973. Laboratory outline, Agronomy, 857

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Kayalar ve kayaları oluşturun mineraller, toprak ana materyali, toprağın kimyasal yapısı, toprakta mevcut mineraller, kireç tayini 2.Toprağın kolloid kimyası, kil tipleri ve özellikleri, toprakta negatif ve pozitf yüklerin oluşumu, topraklarda iyon değişimi, katyon-anyon değişimi, katyon değişim denklemleri, toprakta KDK tayini, toprakta suda eriyebilir ve değişebilir anyon ve katyonların analizi, karbonat, bikarbonat, klor ve sülfat, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum tayinleri 3.Toprak organik maddesi, toprakta organik madde tayini ve organik maddede humik asit, fulvik asit, humik madde, humik olmayan maddelerin analizi 4.Toprak reaksiyonu ve tamponluk, toprakta pH tayini 5.Toprağın oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları, su altında kalmış topraklarda meydana gelen kimyasal değişimler. 6.Asit topraklar ve asit toprakların kireç ihtiyaçlarının tayininde kullanılan yöntemler, değişebilir hidrojen tayini 7.Çorak topraklar, oluşum sebepleri, sınıflandırılması ve ıslahı, çorak toprakların teşhisi için yapılan analizler, tuzluluk ve alkaliliğin bitkilere zararlı etkileri, toprakta tuz çeşitleri ve EC tayini, 8.Toprakta fosfor fiksasyonu ve langmuir izoterm eğrileri, toprakta fosfor fiksasyon tayini 9.Toprakta potayum fiksasyonu, toprakların potas fiksasyon kapasitelerinin belirlenmesi 10.Toprakta amonyum fiksasyonu, doğal ve sonradan fiks olan amonyumun belirlenmesi 11.Toprakta bulunan besin maddelerinin fraksiyonları, bu fraksiyonların alınabilirlikleri ve analizleri, yarayışlı besin maddelerinin belirlenmesinde kullanılan ekstraksiyon yöntemlerinin özellikleri 12.Toprakta yaygın olarak bulunan elementlerin kimyasal davranışları açısından gruplandırılması, değişebilir katyonlar, anyonlar, çözünmeyen oksi anyonlar 13.Toprakta geçiş metalleri ve alüminyum, toksik iyonlar, oksidasyon ve redüksiyonda aktif olan elementler,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 37 37
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kayaçlar, ana materyal, toprakta mevcut mineraller, 1. HAFTA.pdf
2 Toprağın kolloidal bileşenleri ve kolloidal özellikler 2. HAFTA.pdf
3 Toprak organik maddesi ve özellikleri, toprak açısından önemi 3. HAFTA.pdf
4 Toprak reaksiyonu ve tamponluk, toprakta pH tayini 4. HAFTA.pdf
5 Toprakta redoks reaksiyonları, 5. HAFTA.pdf
6 Toprak asitliği 6. HAFTA.pdf
7 Tuzlu alkali topraklar ve oluşumu 7. HAFTA.pdf
8 Toprakta fosfor fiksasyonu 8. HAFTA.pdf
9 ARA SINAV 9. HAFTA.pdf
10 Toprakta potayum fiksasyonu, 10. HAFTA.pdf
11 Toprakta amonyum fiksasyonu, 11. HAFTA.pdf
12 Toprakta besin elementlerinin yarayışlılığı 12. HAFTA.pdf
13 Toprakta elementlerin kimyasal davranışları 13. HAFTA.pdf
14 Toprakta geçiş elementleri 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130046 Toprakta bulunan elementlerin davranışlarını ve karşılıklı ilişkilerini öğretir.
2 1120382 Toprakta bulunan organik ve inorganik kolloidlerin özelliklerini ve önemini öğretir.
3 1130999 Toprakta bulunan katyonlar ile kolloidler arasındaki ilişkiyi öğretir.
4 1286109 Asit, kireçli ve çorak toprakların oluşum mekanizmalarını ve nasıl ıslah edileceğini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 4 5 3 3 5
2 3 4 5 5 4 5 3 3 5
3 3 4 5 5 4 4 3 3 5
4 3 4 5 5 4 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek