Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP305 Bitki Besleme ve Metabolizması 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Bitkilerin mineral ve organik madde bileşimlerini, bitkilerde beslenme bozukluklarının nedenlerini ve teşhisini, bitkilere mutlak gerekli besin maddelerinin toprakta bulunuş formlarını ve alınabilirliklerini, optimum seviyelerini, nasıl alındıklarını, bu besin maddelerinin alımına etki eden ortam şartlarını fotosentez ve solunumu, bitkilerde enzimleri ve karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmasını ve aralarındaki ilişkileri, bitkide mutlak gerekli besin elementlerinin fizyolojik rollerini, noksanlık ve toksite simptomlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan HORUZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kacar, B. ve Katkat, V. 2010. Bitki Besleme. Nobel Yayın No:849, 4. Basım. ISBN 978-975-591-834-4 Ankara Loué, A., 1986. Les oligo-éléments en agriculture. Agri-Nathan International. Paris Aktaş, M. ve Ateş, M., 2005. Bitkilerde Beslenme bozuklukları (Nedenleri ve tanınmaları). Nurol Matbaacılık A.Ş., Elinç, F., 2007. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ziraat Fakültesi, Ders Kitap no: 57, Samsun Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

1.Bitkilerin mineral ve organik madde bileşimleri, enzimler ve sınıflandırılması, karbondioksit , azot ve kükürt asimilasyonu, fotorespirasyon ve solunum, amino asitlerin, proteinlerin, yağların ve yağ asitlerinin, alkoloidlerin vs. sentezleri hakkında hatırlatıcı kısa bilgiler (bitki biyokimyasında bahsedilen konuların kısaca özeti) 2.Bitkilerle kaldırılan besin maddesi miktarları, bitkilerde beslenme bozukluklarının nedenleri, bitkide azot ve karbon tayini 3.Bitkilere mutlak gerekli besin maddelerinin toprakta bulunuş formları ve alınabilirlikleri, bitkilerin besin maddesi ve su alımını etkileyen etmenler, transpirasyon ve transpirasyonu etkileyen etmenler, bitki örneklerinin alınması, analize hazırlanması ve yaş-kuru yakılması 4.Toprakta ve bitkide besin maddesi kapsamı ile ürün arasındaki ilişkiler, bitkilerin mineral besin maddesi kapsamlarını etkileyen etmenler, bitkide besin maddesi yeterlilik değerlendirmesi, kritik konsantrasyon ve noksanlığın teşhisi, bitkide fosfor tayini 5.Besin maddelerinin kök yoluyla pasif ve aktif absorpsiyonu, yaprak yoluyla beslenme, bitkide potas tayini 6.Bitkilerde azot, fosfor ve potasın fizyolojik önemi, NPK noksanlığı gösteren topraklar, bitkilerin NPK ihtiyaçlarının yüksek olduğu dönemler, bitkilerde NPK noksanlık simptomları, bitkide kalsiyum ve mağnezyum tayini 7.Bitkide kalsiyum ve mağnezyumun fizyolojik önemi, kalsiyum ve mağenezyum noksanlığı gösteren topraklar, bitkide kalsiyum ve mağnezyum noksanlığı simptomları, bitkide kükürt tayini 8.Bitkide kükürdün önemi, noksanlığı görülen topraklar, bitkilerde kükürt noksanlık simptomları, bitkilerde makro element (N,P,K,S,Ca,Mg) noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu 9.Bitkilerde demir ve mangan alımı ve fizyolojik önemleri, demir ve mangan noksanlığı gösteren topraklar, demir ve mangan noksanlığının giderilmesi, bitkide total ve aktif Fe ve Mn tayini 10.Bitkilerde çinko ve bakır alımı ve fizyolojik önemleri, çinko ve bakır noksanlığı gösteren topraklar, çinko ve bakır noksanlığının giderilmesi, bitkide total çinko ve bakır tayinleri 11.Bitkilerde bor, molibden ve silisyumun alımı ve fizyolojik önemleri, bor, molibden ve silisyumun noksanlığı gösteren topraklar, bor, molibden ve silisyumun noksanlığının giderilmesi, bitkide bor tayini 12.Bitkiye zararlı elementler, bitkilerde Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo noksanlıklarının slaytlarla sunumu 13.Topraksız yetiştiricilikte besin çözeltilerinin hazırlanması, torf ortam analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 80 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 19
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 12 60
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerin mineral ve organik madde bileşimleri, enzimler ve sınıflandırılması, karbondioksit , azot ve kükürt asimilasyonu, fotorespirasyon ve solunum, amino asitlerin, proteinlerin, yağların ve yağ asitlerinin, alkoloidlerin vs. sentezleri hakkında hatırlatıcı kısa bilgiler (bitki biyokimyasında bahsedilen konuların kısaca özeti) Tarla veya bahçe bitkilerinden yaprak örneği alınması 1. Hafta-Bitkilerin mineral ve organik madde bileşimleri, enzimler ve sınıflandırılması, karbondioksit , azot ve kükürt asimilasyonu, fotorespirasyon ve solunum, amino asitlerin, pro.docx
2 Bitkilerle kaldırılan besin maddesi miktarları, bitkilerde beslenme bozukluklarının nedenleri, bitkide azot ve karbon tayini Yaprak örneklerinin analize hazırlanması 2. Hafta-Bitkilerle kaldırılan besin maddesi miktarları, bitkilerde beslenme bozukluklarının nedenleri, bitkide azot ve karbon tayini.docx
3 Bitkilere mutlak gerekli besin maddelerinin toprakta bulunuş formları ve alınabilirlikleri, bitkilerin besin maddesi ve su alımını etkileyen etmenler, transpirasyon ve transpirasyonu etkileyen etmenler, bitki örneklerinin alınması, analize hazırlanması ve yaş-kuru yakılması Bitki yaprak örneklerinde azot analizi 3. Hafta-Bitkilere mutlak gerekli besin maddelerinin toprakta bulunuş formları ve alınabilirlikleri.docx
4 Toprakta ve bitkide besin maddesi kapsamı ile ürün arasındaki ilişkiler, bitkilerin mineral besin maddesi kapsamlarını etkileyen etmenler, bitkide besin maddesi yeterlilik değerlendirmesi, kritik konsantrasyon ve noksanlığın teşhisi, bitkide fosfor tayini Bitki yaprak örneklerinde fosfor analizi 4. Hafta-Toprakta ve bitkide besin maddesi kapsamı ile ürün arasındaki ilişkiler.docx
5 Besin maddelerinin kök yoluyla pasif ve aktif absorpsiyonu, yaprak yoluyla beslenme, bitkide potas tayini Bitki yaprak örneklerinde potasyum analizi 5. Hafta-Besin maddelerinin kök yoluyla pasif ve aktif absorpsiyonu, yaprak yoluyla beslenme, bitkide potas tayin.docx
6 Bitkilerde azot, fosfor ve potasın fizyolojik önemi, NPK noksanlığı gösteren topraklar, bitkilerin NPK ihtiyaçlarının yüksek olduğu dönemler, bitkilerde NPK noksanlık simptomları, bitkide kalsiyum ve mağnezyum tayini 6. Hafta-Bitkilerde azot, fosfor ve potasın fizyolojik önemi ve noksanlık simptomları.docx
7 Bitkide kalsiyum ve mağnezyumun fizyolojik önemi, kalsiyum ve mağenezyum noksanlığı gösteren topraklar, bitkide kalsiyum ve mağnezyum noksanlığı simptomları, bitkide kükürt tayini Bitki yaprak örneklerinde kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum analizi 7. Hafta-Bitkide kalsiyum ve mağnezyumun fizyolojik önemi ve noksanlık simptomları.docx
8 Bitkide kükürdün önemi, noksanlığı görülen topraklar, bitkilerde kükürt noksanlık simptomları, bitkilerde makro element (N,P,K,S,Ca,Mg) noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu Bitki yaprak örneklerinde sülfat analizi 8. Hafta-Bitkide kükürdün önemi, noksanlığı görülen topraklar, bitkilerde kükürt noksanlık simptomları, bitkilerde makro element (N,P,K,S,Ca,Mg) noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu.docx
9 ARA SINAV 9. Hafta-Ara Sınav.docx
10 Bitkilerde demir ve mangan alımı ve fizyolojik önemleri, demir ve mangan noksanlığı gösteren topraklar, demir ve mangan noksanlığının giderilmesi, bitkide total ve aktif Fe ve Mn tayini 10. Hafta-Bitkilerde çinko ve bakır alımı ve fizyolojik önemleri, çinko ve bakır noksanlığı gösteren topraklar, çinko ve bakır noksanlığının giderilmesi, bitkide total çinko ve bakır.docx
11 Bitkilerde çinko ve bakır alımı ve fizyolojik önemleri, çinko ve bakır noksanlığı gösteren topraklar, çinko ve bakır noksanlığının giderilmesi, bitkide total çinko ve bakır tayinleri Bitki yaprak örneklerinde demir, mangan, çinko ve bakır analizi 11. Hafta-Bitkilerde çinko ve bakır alımı ve fizyolojik önemleri, çinko ve bakır noksanlığı gösteren topraklar, çinko ve bakır noksanlığının giderilmesi, bitkide total çinko ve bakır.docx
12 Bitkilerde bor, molibden ve silisyumun alımı ve fizyolojik önemleri, bor, molibden ve silisyumun noksanlığı gösteren topraklar, bor, molibden ve silisyumun noksanlığının giderilmesi, bitkide bor tayini Bitki yaprak örneklerinde bor analizi 12. Hafta-Bitkilerde bor, molibden ve silisyumun.docx
13 Bitkiye zararlı elementler, bitkilerde Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo noksanlıklarının slaytlarla sunumu Bitkilerde makro element noksanlık simptomları 13. Hafta-Bitkiye zararlı elementler, bitkilerde Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo noksanlıklarının slaytlarla sunumu.docx
14 Topraksız yetiştiricilikte besin çözeltilerinin hazırlanması, torf ortam analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, Bitkilerde mikro element noksanlık simptomları 14. Hafta-Topraksız yetiştiricilikte besin çözeltilerinin hazırlanması, torf ortam analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,.docx
http://

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355873 Toprakta besin maddesi noksanlıklarının nedenlerini ve bu noksanlıkların gübrelemeyle nasıl giderileceğini bilir
2 1369791 Toprakların besin maddesi kapsamlarına bağlı olarak bitkilerin besin ihtiyaçlarının olup olmadığını yorumlar
3 1354025 Bitki besin maddelerinin fizyolojik rollerini, bitkilerde önemli metabolizma olaylarını bilir
4 1363910 Besin maddelerinin bitkiye hangi dönemde nasıl verileceğini bilir
5 1453920 Bitkilerde besin maddelerinin hangi miktarlarda bulunması gerektiğini, bitkilerin besin ihtiyaçlarını ve bu besin maddelerini nasıl aldıklarını ve nasıl asimile edildiklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71826 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 71827 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 71828 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 71829 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 71830 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 71834 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 71831 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 71832 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 71833 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 4 3 3
2 5 4 4 4 4 4 3 4 3
3 5 5 4 5 5 4 4 3 3
4 5 4 5 5 4 4 4 3 4
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek