Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP307 Mesleki Uygulama I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Toprak Bilimi ve Biki Besleme alanına ilişkin uygulamalı temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Nutullah Ozdemır, Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, Prof. dr. İmamverdi Ekberli, Prof. Dr. Coşkun Gülser, Doç. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Doç. Dr. Orhan Dengiz, Yrd. Doç. Dr. Ahan Horuz, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demiralay, İ., 1993. Toprak Fiziksel Analiz Yöntemleri. Atatürk Üni.Zir.Fak. Yay., Erzurum Kacar, B., 1994. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: III Toprak Analizleri. Ank. Ünv. Ziraat Fak. Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yay. No: 3, Ankara. J. Benton Jones, Jr., Growsystems, Anderson, 1999. Soil Analysis Handbook of Reference Methods, Cat. #: SL1787, ISBN: 9780849302053, South Carolina, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Laboratuarda güvenlik önlemleri ve ilk yardım. Laboratuar araç gereçleri kimyasal maddeler ve kullanımları. Toprak analizlerinin amacı, Toprak analizlerinde toprak hacim ilişkisi kuramı, Toprak analizlerinde hata kaynakları, Uluslar arası temel birimler ve dönüştürülmesi, toprak ve su örneklerinin alınması ve analize hazırlanması. Tarla , bahçe, deneme parselleri ve toprak profillerinden örnek alınmasının esasları ve uygulaması. Derinlik ve genetik esaslara göre yapılacak örneklemelerde dikkat edilecek hususlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuarda güvenlik önlemleri ve ilk yardım
2 Laboratuar araç gereçleri kimyasal maddeler ve kullanımları
3 Toprak analizlerinin amacı, Toprak analizlerinde toprak hacim ilişkisi kuramı
4 Toprak analizlerinde hata kaynakları
5 Uluslar arası temel birimler ve dönüştürülmesi
6 Toprak ve su örneklerinin alınması ve analize hazırlanması
7 Tarla , bahçe, deneme parselleri ve toprak profillerinden örnek alınmasının esasları ve uygulaması
8 Derinlik ve genetik esaslara göre yapılacak örneklemelerde dikkat edilecek hususlar
9 Ara sınav
10 Örnek sayısının istatistiksel olarak belirlenmesi
11 Göl, nehir ve yer altı sularından örnek alınması, saklanması ve analize hazırlanması
12 Toprak örneklerinin analize hazırlanmasında kurutma, öğütme, eleme, saklama işlemleri
13 Toprak örneklerinin homojenleştirilmesi ve alt örneklemenin yapılması.
14 Hava fotoğrafları ve toprak haritalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207361 Kimyasal maddelerin kullanımını ve temel güvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1210074 Toprak analizleri sırasında oluşabilecek problemler ve çözümüne yönelik temel becerileri kazanır.
3 1189448 Tarımda toprak ve bitki analizlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1198543 Profilden, araziden, bahçeden, deneme parsellerinden toprak ve bitki örneklemesinin amacı ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 3 3 4
2 4 5 5 5 4 5 3 3 4
3 4 5 5 5 4 5 3 3 4
4 4 5 5 5 4 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek